Önkormányzat

Előterjesztések

1) A Gödi Kincsem Óvoda év végi zárvatartásának kérelme
2) Göd Város Önkormányzata által foglalkoztatott konyhai dolgozók álláshelyeinek Településellátó Szervezethez történő összevonása
3) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata
4) Gödi Sportegyesület támogatási kérelme
5) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatásokkal kapcsolatban
6) Javaslat a normatív iskolai, óvodai, bölcsődei és felnőtt szociális étkeztetés költségvetési előirányzat átcsoportosítására
7) Felsőgödi posta újranyitásáról tájékoztató és a 2023. januártól működtetési költségeiről döntés
8) Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése
9) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadására
10) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítási, felelősségbiztosítási és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
11) Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzési eljárás lezárására utáni sikertelen szerződéskötés miatt korábbi határozat visszavonása
12) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló
13) Elővásárlási jog gyakorlása a Göd, belterület 6605, 6606 és külterület 05/20 és 05/25 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében (Dunamenti TSZ területek)
14) Javaslat forgalomrendezési felülvizsgálat alapján, a táblázás költségeinek biztosítására
15) Javaslat a „Göd 353 hrsz. Feneketlen-tó déli partfal rézsűstabilizálás” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
16) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
17) Javaslat az Ady Klub akadálymentesítésével kapcsolatban
18) Javaslat átjárási szolgalom megállapítása tárgyában előterjesztett keresettől való elálláshoz történő hozzájárulásra és perköltség iránti igény fenntartására
19) Tájékoztatás az ATID Kft. megkereséséről
20) Kérelem ipari, és ivóvíz-távvezeték, valamit szennyvíz-nyomóvezeték vízjogi létesítési engedélyezéshez tulajdonosi hozzájárulás iránt
21) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére irodahelyiség biztosítása
22) Javaslat „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” és a „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” odaítélésére (zárt)
23) Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatban (zárt ülés)
24) Tájékoztatás a villamosenergia közbeszerzés közvilágítási részével, valamint a közvilágítási hálózati felmérés felülvizsgálatával kapcsolatban (zárt ülés)
25) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
26) EKR-es beszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)