Önkormányzat

Előterjesztések

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
3) Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése
4) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről
5) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről
6) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben.
7) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv (’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés előkészítése, a tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben
8) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási intézményekbe
9) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról
10) Iskolai védőnői körzet kialakítása
11) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás
12) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
13) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
14) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
15) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
16) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
17) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
18) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
19) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó vizsgálat eredményéről (zárt ülés)
20) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről (zárt ülés)
21) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
22) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 30/2022. (I. 25.) határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)