Önkormányzat

Dátum szerint

1) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása
2) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok
3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
4) 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
5) Beszámoló a Pest Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett közigazgatási perről
6) A Göd 3867/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálása
7) Támogatás biztosítása a Violin Alapítványnak a Gaude Kórus jubileumi koncertjéhez
8) Javaslat közforgalmú helyi buszjárat menetrendjének módosítására
9) Göd Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetének kiválasztása 2022. évtől
10) Javaslat költségvetési előirányzat átcsoportosítására
11) Nevelek – csapadékvíz-elvezetés forráscsere
12) Kálmán utca forgalomlassító küszöb forráskiegészítés
13) Fenntartási Alap feltöltéséhez szükséges forrás biztosítása – Kincsem Udvarház
14) Beszámoló őszi növénybeszerzésről
15) Javaslat a Képviselő-testület 430/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatának módosítására
16) A Településellátó Szervezet – előirányzatmódosítás engedélyezése
17) Beszámoló a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásáról
18) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése (zárt ülés)
19) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárásban köztes döntés meghozatalára (zárt ülés)