Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
3) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről
4) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról
5) Iskolai védőnői körzet kialakítása
6) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
7) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
8) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
9) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
10) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
11) A 2022. évi költségvetés tervezett adóbevételeiről tájékoztatás
12) Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról 2022. január hónapban
13) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási intézményekbe
14) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
15) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó vizsgálat eredményéről (zárt ülés)
16) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről (zárt ülés)
17) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
18) Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2022. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről (zárt ülés)