Önkormányzat

Dátum szerint

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
2) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet módosítása
3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
4) Döntés a Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára rendes szabadság terhére 2023. évre megállapított igazgatási szünetről
5) Göd Város Önkormányzat intézményeinek többletfinanszírozása
6) A 4. sz. fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének kiegészítése
7) A Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója
8) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2022. éves munkájáról
9) Javaslat polgármester lemondásához kötődő jogszabályi előírásokkal összefüggő döntések meghozatalára
10) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések
11) Tulajdonosi hozzájárulás optikai kábel elhelyezésére a Göd 206/A hrsz.-ú ingatlanon
12) Szakértői értékbecslések megrendelése
13) Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére
14) Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
15) Javaslat energetikai tanácsadóval kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
16) Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2023. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
17) Közterület-használati díj mértékének megállapítása (zárt ülés)
18) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről (zárt ülés)
19) Vételi ajánlat a Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra (golfpálya) (zárt ülés)
20) Javaslat a „Pro Vigilantia Göd” díj 2023. évi adományozására (zárt ülés)
21) Javaslat közbeszerzési eljárások indítására (zárt ülés)
22) Javaslat a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)