Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
2) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
3) ITS készítés – szerződésmódosítás II.
4) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
5) Javaslat a képviselői keretek költségvetés elfogadása előtti felhasználásának megkezdésére
6) Döntés a megválasztott főállású polgármester részére járó illetmény, költségtérítés, béren kívüli juttatás és 2023. évi szabadság megállapításáról
7) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
8) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása
9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítésére: Pótbefizetés a saját tőke javára
10) A 2023. évre vonatkozó Éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
11) Közétkeztetés és vendégétkeztetés SZÉP-kártyával történő fizetési lehetőségének bevezetése
12) A Gödi Körkép című városi közéleti magazin júniusi lapszámának megjelentetése
13) Zöldterület-kezelési (-kaszálási) feladatok TESZ In-house beszerzésként történő átadása (zárt ülés)
14) Döntés kártérítés iránti igénnyel kapcsolatban (zárt ülés)
15) Járdafelújítási közbeszerzési eljárások lezárása (zárt ülés)
16) Fellebbezés önkormányzati bérlakás-kérelem elutasítása ügyében (zárt ülés)
17) Járda – és csapadékvízelvezetés-kiépítés közbeszerzés lezárása (zárt ülés)
18) Faápolási munkák közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
19) Faaprítékos kazán beszerzése EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)