Önkormányzat

Dátum szerint

1) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
2) 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
3) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
4) Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., illetve a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
5) Döntés a megválasztott főállású polgármester részére járó illetmény, költségtérítés, béren kívüli juttatás és 2023. évi szabadság megállapításáról
6) Civil szervezetek 2022. évi támogatásainak elszámolása
7) Neveleki úttervezés lakossági kérdőív véglegesítése
8) A 2023. évre vonatkozó Éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
9) Közétkeztetés és vendégétkeztetés Szép kártyával történő kifizetése
10) A Gödi Körkép júniusi lapszámának kiadásával kapcsolatos döntés
11) Zöldterület-kezelési (kaszálási) feladatok TESZ In-house beszerzésként történő átadása (zárt ülés)
12) Járdafelújítási közbeszerzési eljárások lezárása (zárt ülés)
13) Járda- és csapadékvízelvezetés-kiépítés közbeszerzés lezárása (zárt ülés)
14) Faápolási munkák közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
15) Faaprítékos kazán beszerzése EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)