Önkormányzat

Dátum szerint

1) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése
2) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása
3) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem
4) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó szerződései
5) Döntés művészeti alkotás felajánlás elfogadásáról
6) Önkormányzati lakások hasznosítása
7) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez
8) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlése csónakok tárolása céljából
9) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására
10) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre
11) Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási forrásból megvalósuló beruházásokról
12) Javaslat egyes beruházási célú, de képviselői keretből és dologi sorról kötelezettséget vállalt feladatok Képviselő-testületi utólagos jóváhagyására
13) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról
14) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér környezet- és térrendezése”, a „Göd, Duna úti járda felújítása” és a „Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járdaépítése (I. ütem) és csapadékvíz-elvezetésének építése (II. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására (zárt ülés)
15) Tájékoztatás a Penta Kft. keretmegállapodás megszüntetés kérelme ügyében (zárt ülés)