Önkormányzat

Dátum szerint

1) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2023. évi munkatervének meghatározására vonatkozó javaslat
2) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
4) Óvodai felvételi körzethatárok módosítása, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
5) Dunamenti VK Zrt. raktárcsarnok telepítési tanulmányterv – 2. forduló
6) Göd zöldinfrastruktúra stratégiája
7) Tájékoztató az intézményi faápolások befejezéséről
8) Tulajdonosi hozzájárulás optikai kábel elhelyezésére a Göd 206/A hrsz.-ú ingatlanon
9) Szakértői értékbecslések megrendelése
10) Huzella Kert fejlesztésének első üteméhez készített telepítési tanulmányterv
11) Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére
12) Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
13) Javaslat a József Attila Művelődési Ház 2022. évi szakmai beszámolójának és a 2023. évi munkatervének jóváhagyására
14) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről (zárt ülés)
15) Vételi ajánlat a Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra (golfpálya) (zárt ülés)
16) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a településrendezési szerződés és a környezeti hatásvizsgálat elfogadása a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben (zárt ülés)