Önkormányzat

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00826

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Önkormányzat
  6. /
  7. Önkormányzat által elnyert pályázatok
  8. /
  9. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00826 – Göd Város...

Önkormányzat által elnyert pályázatok – Széchenyi 2020

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00826

Projekt megnevezése:
„GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

Projekt azonosító száma:
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00826

Kedvezményezett:
Göd Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
8 997 437 Ft

Finanszírozás típusa:
Európai Szociális Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017.07.17.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:
2019.06.30.

A projekt bemutatása:
Göd Város Önkormányzata 2019.01.01.-ével csatlakozik az Önkormányzati ASP Központhoz.
Az önkormányzat 8,99 mFt vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású európai unios támogatást nyert a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16, „ Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című konstrukció keretében, amely forrás felhasználásával jelenlegi IT infrastruktúráját fejleszti, és teszi alkalmassá ASP központ szakrendszereinek használatára.

2017. július 17.-én indult projekt keretében az ASP központ alkalmazásai közül az iratkezelő, a gazdálkodás, az adó, az ingatlankataszter, az iparkereskedelmi, valamint a hagyatéki szakrendszerhez való csatlakozást kívánja megvalósítani. A projekt zárásáig, azaz 2019. június 30-ig több mint 50 ügytípusra kívánja bevezetni az elektronikus ügyintézést.

A projekt első szakaszában 14 db elavult monitor, valamint 6 db, az ASP rendeletben előírt minimum követelményeket nem teljesítő munkaállomás cseréje történik meg új, az előírásoknak megfelelő eszközökre. E mellett a hivatal dolgozóinak a későbbi munkájához szükséges kártyaolvasó kerül beszerzésre.

A második szakasz a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításáról fog szólni, melynek keretében elkészül az önkormányzat új Informatika Biztonsági Szabályzata, megtörténik az iratkezelési szabályzat felülvizsgálata és az új működéshez (ASP központi alkalmazás) való igazítása. Az SZMSZ és a munkaköri leírások aktualizálása is lezajlik.

A harmadik szakasz a szoftver oldali felkészülésről, fejlesztésekről, valamint az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakításáról fog szólni, és ennek keretében fog megvalósulni:
– Adatmigráció: a korábbi szakrendszerekről való áttérés: adatok, információk tisztítása és áttöltése, adathiányosságok pótlása, tárolt adatok formátumának átalakítása;
– Önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: a kapcsolódó önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészítése, valamint a lakosság tájékoztatása az e-ügyintézés kínálta lehetőségekről.

A fejlesztéseknek köszönhetően, az önkormányzati ASP központ Göd Város Önkormányzata számára lehetővé teszi – a hatékony forrás felhasználás mellett- a belső működés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével.