Önkormányzat

KEHOP-3.1.1-17-2018-00001

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Önkormányzat
  6. /
  7. Önkormányzat által elnyert pályázatok
  8. /
  9. KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 – Szelektív hulladékgyűjtő...

Önkormányzat által elnyert pályázatok – Széchenyi 2020

KEHOP-3.1.1-17-2018-00001 – Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön

Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön
Projekt címe: „Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön”
Projekt azonosító száma: KEHOP-3.1.1-17-2018-00001
Kedvezményezett neve: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Göd Város Önkormányzata
Támogatás összege: 240 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 80 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.30.

A projekt bemutatása

A szelektív hulladék begyűjtési arányának növelése és annak a kommunális hulladéktól történő eltérítése Európai Uniós célkitűzés, melyet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv is kiemelten kezel.

Göd Városában 2009 óta működik az úgynevezett „sárga zsákos” szelektív hulladékgyűjtés. A zsákos gyűjtésnél nehézséget okoz a zsákok kezelése, kiszakadása, illetéktelen személyek által történő begyűjtése.

Göd városában a Gödi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatási feladatokat. A jelenlegi gépjárműpark elöregedett, folyamatos karbantartásra szorul, a hulladékszállítás folytonosságának biztosítása gyakori átszervezést igényel.
Az Önkormányzat célja, a magas színvonalú szelektív hulladékgyűjtési mód kialakítása.
Jelenleg a települési hulladék ártalmatlanítása a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben történik, míg a szelektív hulladékot a lakosság sárga zsákokba gyűjti ömlesztve, majd azt a házak elől a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a telephelyére szállítja, tömöríti, és a válogatóműbe szállítja újrahasznosítás céljából.

A projekt célja a korszerű hulladékgyűjtés és hasznosítás technikai hátterének megteremtése háztartási és települési szinten egyaránt. A korábbi zsákos megoldás kiiktatásával a begyűjtés környezetterhelő hatása érdemben csökken. A projekt a beruházással párhuzamosan a lakosság környezettudatos szemléletformálására is kiterjed.
A fejlesztés szükségességét indokolja, hogy a meglévő gépjármű állomány kapacitása kicsi. A folyamatosan növekvő lakosszám, valamint a lakosok környezettudatossága szükségessé teszi a fejlesztést. Igény mutatkozik az elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztésére azon lakosok esetében, akik nem, vagy nehezen tudják megközelíteni a rendelkezésre álló gyűjtőpontokat.

A felmerült problémákra megoldást jelent családi házas övezetben a 120 és 240 literes, társasházas övezetben pedig a 1100 literes sárga színű szelektív gyűjtőedények használata.
A fejlesztés megvalósulása esetén lehetővé válik a szelektív hulladékok közvetlen előkezelőbe történő beszállítása folyamatos üzembiztonság mellett, megtartva a kéthetenkénti begyűjtést a meglévő hulladékgyűjtési körzetekre való megbontással.
A jelenlegi rendszerrel éves szinten 405 tonna szelektív hulladékot gyűjtenek be. Ez a fejlesztés hatására a fenntartási időszak végére várhatóan 496,86 tonnára emelkedik majd, amely 22,68 %-os fajlagos növekedést jelent.

A projekten belül beszerzésre kerül két darab hulladékgyűjtő gépjármű (kukásautó), a településrészekhez igazodva a lakosság részére 120, 240 és 1100 literes szelektívhulladék gyűjtő edények, valamint bevezetésre kerül negyedéves elszállítási gyakorisággal a háztól történő üveggyűjtés is eltérő színű kukákkal megoldva.

2022. április 7-én megtörtént a 2 db új jármű műszaki átadás-átvétele