Önkormányzat

KEHOP-3.1.2-17-2018-00002

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Önkormányzat
  6. /
  7. Önkormányzat által elnyert pályázatok
  8. /
  9. KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 – Biológiailag lebomló...

Önkormányzat által elnyert pályázatok – Széchenyi 2020

KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 – Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., és Göd Város Önkormányzata

A projekt címe: Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön

A szerződött támogatási összege: 240 000 000 Ft

Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 80.000000%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021-12-30

Projekt azonosító száma: KEHOP-3.1.2-17-2018-00002

Köszöntő:
Üdvözöljük Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön című,
KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002 azonosítószámú projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt tartalmának bemutatása

Göd város, Budapest agglomerációjában helyezkedik el, lakosságának élete szervesen összefonódik a fővárossal. Göd hivatalos lakosszáma 18 625 fő, azonban a ténylegesen itt élők száma magasabb, mintegy 20 280 fő, ami az elmúlt években folyamatosan gyarapodott, és a tendencia folytatódása várható.
A városvezetés elkötelezett a környezet megóvására és összhangban a lakossági igényekkel, jelenleg is működik a városban a kommunális hulladékgyűjtés mellett a szelektív hulladékgyűjtés zsákos formája, illetve a biológiailag lebomló hulladékok ártalmatlanításának több változata.

A közszolgáltatási feladatokat, az FKF Zrt. alvállalkozójaként a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, jelenleg egy darab 16 éves, két darab 15 éves un. „öntömörítő” hulladékszállító gépjárművel, valamint 1 darab 11 éves platós teherautóval.

Gödön 2013. óta működik a település szélén elhelyezkedő zöldhulladék gyűjtő pont, de eddig a keletkezett zöldhulladékot a lakosság saját gépjárműivel szállította ki, majd onnan a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vitte el a Fővárosi Csatornázási Művek Csomádi Szennyvíziszap-lerakó Telepére.

2019 tavaszától átmeneti időszakra – amíg a pályázatban nyert kukákat meg nem kapja a város – bevezetésre került a háztól történő zsákos zöldhulladék elszállítás, ami kéthetenként 1 db 120 L-es zsák ingyenes elszállítását biztosítja. Emellett lehetőség van további zsákok vételére is. A gyűjtőpontot március és november között továbbra is működtetjük. További információkat az alábbi linkre kattintva a szolgáltató oldalán találhat:
http://www.godihulladek.hu/index.php/hulladekkezeles/egyeb-hulladekok

2016-ban a gyűjtőpontra beszállított zöldhulladék mennyisége összesen 852 tonna volt, melyből körülbelül 600 tonna volt a lakossági beszállítás, ami arányát tekintve is jelentős. Ez a jelenleg a lakosságot terhelő gyűjtési mód kiváltásra kerül a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéssel, melyre a tapasztalat alapján a lakosság igénye rendkívül magas, és a becslések szerint a lakosság 80%-a, 16 624 fő tud majd vele élni.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy az előzőekben összesen évi 8 alkalommal engedélyezett ág és avarégetések betiltásra kerültek, így a levegő szennyezés csökkent, amellyel javult az életminőség, valamint csökkent a légúti megbetegedések kockázata.
A kerti avar-, és hulladék égetésével kapcsolatban Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 13. napi ülésén elfogadta az alábbi módosító javaslatokat:
„Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Göd város teljes közigazgatási területén tilos. Aki az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalmat megszegi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.”

A módosítások hatályba lépésével Göd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 22. §-ának rendelkezései változnak. ”

A projekt célja a biológiailag lebomló hulladékok meghatározott módon és gyakorisággal történő összegyűjtése és elszállítása, (ez előírás szerint évi minimum 10 alkalmat jelent). A projekt megvalósulásával ennél gyakoribb, a nyári időszakban kéthetente, a lakossági igényekhez igazodva alakítható ki a szolgáltatás.
A tervezett két hulladékgyűjtő tehergépjárművel valamennyi ingatlanhasználó részére folyamatos üzembiztonsággal lehet biztosítani a zöldhulladék gyűjtését. A tervezett új rendszer további előnye, hogy a közvetlen, átrakás-, deponálás nélküli gyűjtés megszünteti a rothadási folyamatokat, így a kellemetlen szaghatásokat Gödön és Csomádon.

Fontos érv, hogy a zöldhulladék begyűjtését a fejlesztés által valamennyi lakos részére biztosítani lehet, beleértve az időseket és a gépjárművel nem rendelkezőket is, ez fokozza a gyűjtési hajlandóságot, amellyel szintén hozzájárulunk az egészséges és tiszta környezet kialakításához Gödön.

A városban jelenleg két hulladékgyűjtési körzet található, ezért az új begyűjtési rendszer kialakításához két gépjármű beszerzése szükséges. A zöldhulladékot 120, 240 és 1100 literes gyűjtőedényekből gyűjtenék be a lakosságtól és időszakosan kihelyezett 5,5 m3-es konténerekben a közületektől.

A közintézmények és közterületek területén keletkező nagy mennyiségű zöldhulladék rakodásához szükséges egy többfajta adapterrel is felszerelhető rakodógép.
Az igényelt kukák kiszállításához, valamint a nagyobb ágak és illegálisan lerakott zöldhulladékok telephelyre történő beszállításához szükséges a pályázatban szereplő billenőplatós kisteherautó.

Ezen kívül 2000 db komposztáló keret beszerzése is tervezett, melyek célja azoknak a lakosoknak a segítése, akik az elszállítással szemben előnyben részesítik a komposztálást és szeretnék a talajerő pótlást a saját komposztjukkal megoldani.
A projekt keretében ezen felül a biológiailag lebomló hulladék helyes gyűjtését, illetve a begyűjtött mennyiség növelését célzó szemléletformáló kampány is lefolytatásra kerül az NHKV által kialakított országos hulladékgazdálkodási szemléletformálási koncepcióhoz igazodó tartalommal.

Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

Kapcsolat:
Göd Város Önkormányzata
Székhely: 2131 Göd , Pesti út 81.