Önkormányzat

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1 Belterületi közutak fejlesztése, Béke út felújítása

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Önkormányzat
  6. /
  7. Önkormányzat által elnyert pályázatok
  8. /
  9. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1 Belterületi közutak fejlesztése,...

Önkormányzat által elnyert pályázatok

Kedvezményezett neve GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pályázati felhívás neve és kódszáma TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1 Belterületi közutak fejlesztése
Projekt címe Belterületi gyűjtőút fejlesztése, korszerűsítése Gödön
Projekt azonosító száma TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015
Szerződött támogatás összege 199 017 377 Ft.
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma 2024.12.31.
Projekt tartalmának bemutatása A fejlesztés célja a Göd városban lévő gyűjtő út, a Béke út vasút és Duna közötti multimodális csomópontot érintő szakaszának felújítása, amely jelenleg leromlott állapotban van, helyenként a biztonságos közlekedés feltételeinek sem tesz eleget.   Az út felújításával együtt Önkormányzatunk komplex beruházást hajt végre, az útfelújítás általános célja a meglévő útburkolatok szélesítése és felújítása, a csapadékvíz elvezetés megoldása és korszerűsítése, meglévő parkolóhelyek felújítása, új parkolóhelyek kialakítása, valamint a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése.  A felújítás keretében a járdakapcsolatok akadálymentesítése, valamint járdafelújítás és új járda építése valósul meg. Új kerékpáros nyom kerül kijelölésre, mellyel elérhetővé válik az Eurovelo 6 útvonal, ezzel is ösztönözzük a kerékpárhasználatot a településen.

Új kerékpáros szervízpontokat és kerékpártárolókat alakítunk ki, továbbá a biztonságos közlekedés érdekében forgalomlassító párnákat helyezünk ki. A jelenlegi burkolatjeleket kiegészítve kerékpáros nyomjelzés és kerékpáros piktogramok kerülnek felfestésre, új tájékoztató- és közúti jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre. Már meglévő, jelenleg is parkolóként funkcionáló felület kerül leburkolásra, valamint új, 3 férőhelyes parkoló is épül, akadálymentes parkolóval kiegészülve. Projektarányos akadálymentesítés valósul meg, amely által biztosított lesz a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférhetősége, így például a Gödi Kastély Óvoda könnyebb megközelíthetősége és az épület előtt kialakítandó mozgássérült parkoló használata. A Béke út által érintett tömegközlekedési eszközök (rév, vonat, busz) szintén akadálymentesen elérhetők lesznek. Jelenleg a vízelvezetési úttartozékok műszaki állapota részben leromlott, részben nem megoldott, így indokolttá vált az út mentén a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése is. Ezek mellett a zöldfelület növelését, fák és cserjék ültetését tervezzük, kialakításra kerül egy esőkert, valamint többek között megvalósul a meglévő növényzet ápoló metszése, gyökérvédelme, fák köré kaloda készítése.