Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

Házi zenés rendezvények tartása iránti kérelem

Házi zenés rendezvények tartása iránti kérelem

Házi rendezvények esetén zene- és műsorszolgáltatás 22:00 óráig végezhető. E rendelkezésétől írásbeli kérelem benyújtását követően a polgármester eltérést engedélyezhet. Az engedély nem mentesít egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló felelősség alól (különös tekintettel a csendháborításra).

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Koller Andrea
Titulus: ügyintéző
Szervezeti egység: Önkormányzati Koordinációs Osztály
Telefonszám: 06 27 530-030
E-mail: kollerandrea@god.hu
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

Kérelmező: Göd településen házi zenés rendezvényt tartani kívánó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Az ügyintézés kezdeményezhető: írásbeli kérelem benyújtásával
Ügyintézési határidő: 8 nap

Az ügyintézés díja: díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók

Az ügyintézéséhez szükséges iratok:
hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány

Az alkalmazott jogszabály(ok):

• Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól
• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról