Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

Központi címregiszter (KCR)

Központi címregiszter (KCR)

Címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzése, módosítása

Leírás: 2015. január 1-ig Magyarország nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Molnár Zoltán
Titulus: ügyintéző
Szervezeti egység: Önkormányzati Koordinációs Osztály
Telefonszám: 06 27 530-064/133 mellék
E-mail: molnarzoltan@god.hu
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük alábbi ingatlanoknak:

a beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
a beépítésre szánt területen fekvő telken létesített
épületnek,
épületen belül található lakásnak,
önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
a beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
épület,
önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
annak a telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv a cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

településnév,
postai irányítószám,
közterületnév,
közterületjelleg,
házszám,
ha azonos házszám alatt egynél több van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele,
ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatók önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

Új cím képzésére már csak a KCR szabályainak megfelelő módon kerülhet sor.
Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására. Amennyiben a lakóközösségtől alakszerű közgyűlési, illetve tulajdonosi határozat nem érkezik, vagy a döntés tartalma nem egyértelmű, akkor a jogszabály keretei között hivatalból történik a címelem (ajtószám) megállapítása.

Kérelmező:
természetes vagy jogi személy

Az ügyintézés kezdeményezhető:
A kérelem nyomtatvány beadásával, személyesen vagy elektronikus úton.

Ügyintézési határidő:
Az ügyintézés díja: díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók >>>

Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához kérelemnyomtatvány

A cím valódiságát hitelt érdemlő igazolás:
Házszám-megállapító határozat
Társasházi alapító okirat
Alapszabály
Egyéb

Az alkalmazott jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló 17/2014. (VII. 8.) számú rendeletének