Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvezés (újszülött, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset)

 1. Főoldal
 2. /
 3. Városháza
 4. /
 5. Ügyintézés
 6. /
 7. Anyakönyvi ügyek
 8. /
 9. Anyakönyvezés (újszülött, házasságkötés, bejegyzett...

Születés, újszülött anyakönyvezése (amennyiben a születés helye Göd)

Ha a születés intézeten kívül történik:

az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be
az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek nyolc napon belül kell bejelentenie
A bejelentőnek hoznia kell:
• a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő orvos által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt, amely az anyakönyvi hivatalban kérhető
• „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
• A Terhesgondozási kiskönyvet
• a szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolást
• házasságon kívül született gyermek esetében a szülők által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata

Külföldi állampolgárral, vagy külföldi állampolgárok házasságkötési szándékának bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az Anyakönyvvezetőnél!
Általánosságban elmondható, hogy a külföldi házasulónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezt az igazolást a magyar jog tanúsítványnak nevezi. A tanúsítványt hatóság állítja ki. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban OFFI, Budapest VI. Bajza u. 52.), valamint külföldön a magyar külképviselet konzulátusa.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A házasságkötés személyes jog, ezért a tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona. A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell igazolnia, hanem személyazonosságát.

Külföldi házasuló esetén – miután az általa benyújtott okiratokat, igazolásokat a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalának anyakönyvi felügyelőjéhez fel kell terjeszteni és azok elfogadhatóságáról szakhatósági állásfoglalást kérni – az anyakönyvi hivatal nem tudja biztosítani a 31. napon történő házasságkötést, időpontot csak az iratok visszaérkezése után lehet lekötni.

Gyakran előfordul, hogy a külföldi házasuló magyar állampolgársága vélelmezhető, ebben az esetben az anyakönyvvezető hivatalból vizsgálja, hogy fennáll-e a magyar állampolgárság. Az eljárásról külön kérjen tájékoztatást.

Amennyiben az előző házasságot külföldi bíróság bontotta fel és azt Magyarországon még nem ismertették el, feltétlenül kérjen tájékoztatást. A külföldi bontóper feljegyeztetése több eljárási cselekményt von maga után, hosszabb időt kíván.

A házasságkötés időpontja a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki. Az iratok a bejelentést követően fél évig érvényesek.
A jegyző indokolt esetben (Csjt. 2 § (2) bek. alapján) felmentést adhat a 30 napos várakozási idő alól. Az eljárás illetéke 3000 forint, amelyet illetékbélyegben kell befizetni.

Házasságkötés helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Az 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet 15/A (2) bekezdése szerint, hogy a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítése kijelölt és az erre a célra kialakított hivatali helyiségben történik a közreműködő anyakönyvvezető és két tanú jelenlétében. A házasságkötés nyilvános, ettől a házasulók kérésére el lehet térni. Az eljárás illetékmentes.

A terembérlet költsége munkaidőben bruttó 12.000,- Ft, azon túl és hétvégén bruttó 25 000 Ft.
A hivatali helyen kívüli házasságkötés iránti kérelmet a házasulók írásban nyújtják be Göd Város Önkormányzat Jegyzőjének címezve a szándék bejelentésnél. A kérelem illetéke 3 000 Ft-, amit illetékbélyegben kell leróni
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése (azonos neműek esetén, lakóhelytől függetlenül):

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a felek együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonat

Külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgárok bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél.

Haláleset anyakönyvezése (amennyiben a halálozás helye Göd)
A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

 • az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány
 • jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről (halálozási lap)
 • az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély,
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonata
 • családi állapotát igazoló okirata, (ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat)
 • a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • Kórházon kívüli halálesetnél (amennyiben az elhunytat hamvasztani szeretnék) az ÁNTSZ engedélye szükséges.

A fenti ügyeket intéző Osztály/iroda: Hatósági Osztály
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12

Ügyintéző:

Név: Szegedi Barbara
Titulus: Anyakönyvvezető
Szervezeti egység: Anyakönyvi Iroda
Telefonszám: 06-27/530-057
Fax: 069-27/345-279
E-mail: szegedibarbara@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Igénylő, kötelezett: Kérelmező

Az ügyintézés kezdeményezhető: Ügyintézőnél

Ügyintézési határidő: 8 munkanap

Az ügyintézés díja: Az ügyleírásnál megtalálható.

Az alkalmazott jogszabályok:
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok: Az ügyleírásnál megtalálható.