Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi kivonatok

Leírás
Felsőgödön 1921. október 1-től, Alsógödön 1928. február 11-től, Gödön 1970. július 1-től történik anyakönyvezés. Ezért az ennél később történt anyakönyvi eseményekről tud a Hatósági Osztály kivonatot kiállítani, ha az anyakönyvi esemény helye Göd (Felsőgöd – Alsógöd) volt.

Kivonatok fajtái:
• születési
• házassági
• bejegyzett élettársi kapcsolat
• halotti

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Az