Anyakönyvi ügyek

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Ügyintézés
  6. /
  7. Anyakönyvi ügyek
  8. /
  9. Teljes hatályú apai elismerő...

Leírás
Előre történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:
Lakóhelytől függetlenül intézhető.

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges:

• mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája
• az anya elvált családi állapota esetén záradékolt házassági kivonata. Ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
• a terhesgondozási-kiskönyvet is hozzák magukkal, valamint szakorvosi igazolást a szülés várható, illetve a fogantatás vélelmezhető időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki

Házasságból született gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a férj apaságát valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte.
Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.

Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a gyermeknél, akire az apai nyilatkozatot tenné. Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondnoknak, mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!
Külföldi apa által tett elismerő nyilatkozatot – az apa adatai bejegyzésének elrendelése céljából – a születést bejegyző anyakönyvvezetőnek fel kell terjesztenie az illetékes Regionális Államigazgatási Hivatal anyakönyvi felügyelőjéhez.

Külföldi állampolgárságú hajadon családi állapotú, nem bevándorolt/letelepedett státuszú anya esetében a konzulátus állít ki családi állapotra vonatkozóan igazolást.
Annak a külföldi állampolgárságú szülőnek, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal, szükséges a külföldi állandó lakóhelyének ismerete.

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:
Lakóhelytől függetlenül intézhető.

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
• az anya családi állapotát igazoló okirata (ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Budapesten született gyermek esetén célszerű az elismerő nyilatkozatot a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél megtenni.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe 2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12

Ügyintéző

Név: Szegedi Barbara
Titulus: Anyakönyvvezető
Szervezeti egység: Anyakönyvi Iroda
Telefonszám: 06-27/530-057
Fax: 069-27/345-279
E-mail: szegedibarbara@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Igénylő, kötelezett
Kérelmező

Az ügyintézés kezdeményezhető
Ügyintézőnél

Ügyintézési határidő
8 munkanap

Az ügyintézés díja
Illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
• mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája
• az anya elvált családi állapota esetén záradékolt házassági kivonata. Ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
• a terhesgondozási-kiskönyvet is hozzák magukkal, valamint szakorvosi igazolást a szülés várható, illetve a fogantatás vélelmezhető időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki