Civil szerveződések támogatása

Civil szerveződések támogatása – egyedi támogatási eljárás

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Ügyintézés
  6. /
  7. Civil szerveződések támogatása
  8. /
  9. Civil szerveződések támogatása –...

Civil szerveződések támogatása – egyedi támogatási eljárás

Göd Város Önkormányzatának célja a gödi, illetve a Gödön is működő civil szervezetek, szerveződések és gazdasági társaságok társadalmilag hasznos tevékenységének támogatása a 36/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Muhi Adrienn
Titulus: ügyintéző
Szervezeti egység: Önkormányzati Koordinációs Osztály
Telefonszám: 06 27 530-064/228 mellék
E-mail: muhiadrienn@god.hu
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

Az egyedi támogatási igények benyújtásának határideje a tárgyév január 31. napja, de rendkívüli, halasztást nem tűrő, közérdekű célok és projektek támogatása érdekében az év bármely időpontjában beadható egyedi támogatás iránti kérelem. Az ilyen kérelemben alaposan és külön-külön indokolni kell azt, hogy miért nem az általános kérelmezési időszakban lett benyújtva.

A támogatást azon közérdekű célt, projektet megvalósító szervezet igényelhet, amely korábbi támogatásával határidőre, rendben elszámolt Göd Város Önkormányzatával, illetve annak bármely költségvetési szervével szemben nincs lejárt tartozása – ideértve az adóhátralékot is -, nincs az államháztartás bármely alrendszere felé lejárt tartozása (szerepelniük kell a NAV által nyilvántartott köztartozásmentes szervezetek adatbázisában), s mindez vonatkozik a szervezet képviseletére jogosult képviselőjére is.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. Amint a határozat megszületett, az ügyintéző elkészíti a támogatási megállapodást, s aláírás után 15 napon belül utalásra kerül a megigényelt összeg.
Minden egyedi támogatási kérelemnek legalább 10 % pénzügyi önerőt kell kimutatnia, illetve biztosítania, megvalósulás esetén pedig felhasználnia. A támogatási szerződésben foglaltak szerződés szerinti teljesülését az önkormányzat bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzés történhet iratok bekérésével vagy a támogatott projekt szemléjével.
A támogatást nyert köteles a támogatási szerződéseben meghatározott időpontig tételes teljesítési és pénzügyi beszámolót készíteni. A pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót a pénzügyi ellenőrzésért felelős bizottság fogadja el.

Göd Város Önkormányzata a fentieken túl a civil szervezetek támogatására minden évben pályázati felhívást tesz közzé. Kérjük, kísérje figyelemmel a város honlapját.

Kérelmező: gödi vagy Gödön is működő civil szervezetek, szerveződések és gazdasági társaságok
Az ügyintézés kezdeményezhető: Egyedi támogatási kérelem benyújtásával.

Ügyintézési határidő: folyamatos
Az ügyintézés díja: nincs

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Az igénylőlapon fel kell tüntetni egyéb adatok mellett a megvalósítandó, tervezett célokat.
Az ügyintézéséhez szükséges iratok:
– Az igénylőlap letölthető a város honlapjáról.
– Az 500 000 forintot meghaladó támogatás esetén a szervezetnek a 30 napnál nem régebben kiállított bírósági bejegyzés kivonatát és a szervezet vezetőjének aláírási címpéldányát is be kell nyújtania.

Az alkalmazott jogszabály(ok):

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról