Ügyintézés

Környezetvédelmi Ügyek

 1. Főoldal
 2. /
 3. Városháza
 4. /
 5. Ügyintézés
 6. /
 7. Környezetvédelmi Ügyek

Környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételeiket/kérdéseiket ügyfélfogadási időben személyesen, illetve telefonon az 530-054 számon várjuk, valamint mindenkor rendelkezésükre áll az internetes elérhetőség szabomiklosrita@god.hu

Környezetvédelmi ügyintéző:

Név: Szabó-Miklós Rita
Titulus: Környezetvédelmi ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági Osztály
Telefonszám: 06-27/530-054
Fax: 06-27/345-249
E-mail: szabomiklosrita@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Hulladék-elszállítás

Gyepmesteri feladatok ellátása

A Polgármesteri Hivatal felkérte a Zöld Menedék Állatvédõ Alapítványt, amely városunkban a gyepmesteri tevékenységet végzi, hogy minden hónap második csütörtökén a közterület-felügyelettel együttmûködve gyûjtse be a város közterületein található gazdátlan kutyákat. Az Alapítvány a gyepmesteri telepen 15 napig õrzi a kutyákat, melyeket ezen idõn belül a gazdák átvehetnek. Ez azonban szabálysértési bírságot von maga után.

A Zöld Menedék Állatvédõ Alapítvány elérhetõségei

Fakivágás

Fakivágási engedély kérelem

Ügyleírás

Kutak engedélyeztetése

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

(frissítve 2023.03.29.)

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján 2018. január 01-től a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül,
 • és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan
 • kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

 1. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 • A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány
 • Helyszínrajz (lehet kézi vázrajz is a kút telken belüli elhelyezkedéséről, legalább két tereppont (pl. kerítés, ház) és a kút közötti távolság feltüntetésével.
 • Fényképfelvétel a kútról és 3-4 méter sugarú környezetéről.

Vízgazdálkodási bírság

 1. évi LVII. törvény 29.§(4) (…) A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) rendelkezése szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett 2020. július 01-ét megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

További információ a lakossági kutak létesítésről, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, valamint az eljárás részleteiről a Kúttulajdonosok Honlapján (az Országos Vízügyi Főigazgatóság üzemeltetésében): http://kuttulajdonos.vizugy.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek/


Az Önkormányzat vonatkozó helyi rendeletei:

Helyi természetvédelemről 12/1998.(VI.24.) 

Építészeti és természeti értékek helyi védelméről 11/1999.(IV.06.) 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területről 16/1999.(IV.20.)

Állattartás helyi szabályozásáról 23/1999.(XI.03.)

Környezetvédelmi szabályokról 8/2021. (II. 23.)

Hasznos információk:

www.alternativenergia.hu

www.humusz.hu

www.kornyezetvedelem.lap.hu

www.euvonal.hu