Ügyintézés

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Leírás

A Beruházási és Városüzemeltetési Osztály ellátja az önkormányzati beruházások (építési kivitelezés, útépítés, vízelvezetőrendszer-építés, közvilágítás-bővítés stb.) előkészítési és lebonyolítási feladatait. Továbbá ellátja a városüzemeltetési feladatokat. Koordinálja az önkormányzati közbeszerzési eljárásokat és egyéb hatósági (pl. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások) ügyeket intéz, valamint pályázatokkal kapcsolatos feladatokat is ellát.

Osztályvezető Ujlaki Anikó ujlakianiko@god.hu 530-047
Beruházási ügyintéző Márk Eszter markeszter@god.hu 530-036
Beruházási ügyintéző Huszti Benjámin husztibenjamin@god.hu 530-055
Beruházási ügyintéző Sápi Zoltán sapizoltan@god.hu 530-046
Beruházó – pályázati ügyintéző dr. Juhász Judit juhaszjudit@god.hu 530-050
Városüzemeltetési ügyintéző Mucsi László mucsilaszlo@god.hu 530-068

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 3. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 4. Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 6. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
 7. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
 8. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
 9. Göd Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
 10. Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
 11. Göd Nagyközség Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
 12. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
 13. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelete