Ügyintézés

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Leírás

A Beruházási és Városüzemeltetési Osztály ellátja az önkormányzati beruházások (építési kivitelezés, útépítés, vízelvezetőrendszer-építés, közvilágítás-bővítés stb.) előkészítési és lebonyolítási feladatait. Továbbá ellátja a városüzemeltetési feladatokat. Koordinálja az önkormányzati közbeszerzési eljárásokat és egyéb hatósági (pl. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások) ügyeket intéz, valamint pályázatokkal kapcsolatos feladatokat is ellát.

Osztályvezető Ujlaki Anikó ujlakianiko@god.hu 530-047
Beruházási ügyintéző Márk Eszter markeszter@god.hu 530-036
Beruházási ügyintéző Huszti Benjámin husztibenjamin@god.hu 530-055
Beruházási ügyintéző Sápi Zoltán sapizoltan@god.hu 530-046
Beruházó – pályázati ügyintéző Jórász-Nagy Eszter jorasznagyeszter@god.hu 530-050
Városüzemeltetési ügyintéző Mucsi László mucsilaszlo@god.hu  

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 3. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 6. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
 7. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
 8. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
 9. Göd Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
 10. Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
 11. Göd Nagyközség Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
 12. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
 13. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelete