Ügyintézés

Kapubejáró útcsatlakozás létesítése

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 39. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat kezelésében lévő utakhoz történő csatlakozás (kapubejáró létesítése) az önkormányzat előzetes engedélyezése alapján történhet. 

Az engedélyezés során az önkormányzat meghatározza az útcsatlakozás kialakításának és annak kivitelezésének feltételeit. 

Az engedélyezési eljáráshoz szükséges a „Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez” nyomtatvány kitöltése, valamint a kérelemhez csatolni kell a kapubejáró méretekkel ellátott vázlatrajzát. 

 

Az ügyet intéző Osztály 

Gödi Polgármesteri Hivatal 

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

 

Címe: 2131 Göd, Pesti út 81. 

 

Ügyfélfogadási időpontok:   

Hétfő: 13-18 

Kedd: szünetel 

Szerda: 8-12 és 13-16 

Csütörtök: szünetel 

Péntek: 8-12 

 

Ügyintéző: Huszti Benjámin 

Igénylő, kötelezett: Tulajdonos 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető kérelem benyújtásával (személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül hivatalos elektronikus formában)  

 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

Az ügyintézés díja: illetékmentes 

 

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók: 

Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez nyomtatvány 

 

Az alkalmazott jogszabályok 1988. évi I. Törvény; 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendelet Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (Ákr.), 1990. évi XCIII. törvény 

 

Göd Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21. önkormányzati rendelete szerint, 20 méter telekszélességig telkenként 1db gépkocsi bejárásra alkalmas kapubejáró létesíthető maximum 4 m szélességben (a 20 méternél szélesebb telek esetén 2 x 4 m, amennyiben 2, vagy annál több lakás van a telken), amelyet csak engedély birtokában lehet kivitelezni, ahogy bármilyen más közterülethasználati, vagy bontási/beépítési munkálat esetén is.