Ügyintézés

Közterület-használati engedély

A településképi, településrendezési és esztétikai, valamint közlekedésbiztonsági szempontok érvényesítése érdekében a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás. 

 

Az ügyet intéző Osztály/iroda     

Gödi Polgármesteri Hivatal 

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály (amennyiben építési vagy bontási munka is történik) 

Közterület felügyelet (amennyiben egyszerű használat, pl. konténer ideiglenes elhelyezése) 

 

Címe: 2131 Göd, Pesti út 81. 

 

Ügyfélfogadási időpontok:   

Hétfő: 13-18 

Kedd: szünetel 

Szerda: 8-12 és 13-16 

Csütörtök: szünetel 

Péntek: 8-12 

 

Ügyintéző: Sápi Zoltán, Huszti Benjámin (Beruházási és Városüzemeltetési Osztály) 

ÜgyintézőIllés Béláné, Durkó Zoltán (Közterület felügyelet) 

Igénylő, kötelezett: Építtető, kivitelező, vagy aki közterületet kíván igénybe venni 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető kérelem benyújtásával (személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül hivatalos elektronikus formában) 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

Az ügyintézés díja: illetékmentes 

 

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók: 

Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem nyomtatvány 

 

Az alkalmazott jogszabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet, 61/2008. (XII. 12.) sz. Ök. rendelet, a 1988. évi I. Törvény; 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendelet Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (Ákr.), 1990. évi XCIII. törvény 

Alkalmi árus, alkalmi szolgáltatás – kérelem, működési engedély, helyszínrajz, a közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszer árusítás engedélyezéséhez, az illetékes Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálattól, illetve zöldség- gyümölcs közterületen történő árusítása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságától.         

Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, oszlop,berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat – kérelem, helyszínrajz, tábla mérete, szövege, közútkezelői hozzájárulás, ha az út kezelője a Magyar Közút Állami Közútkezelő Kht. 

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvény, esetenkénti megállapodás film és TV felvétel, mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvény – kérelem, működési engedély, ÁNTSZ eng., rendőrségi és orvosi ügyelet biztosítása. 

Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz, stb. tárolás – csak kérelem.