Ügyintézés

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36.§, 42.§ (3) bek., és 42/A.§-ai alapján közútkezelői hozzájárulás szükséges a közutakat érintő tevékenységek végzéséhez az alábbi esetekben: 

 

 építmények, jelek, berendezések stb. elhelyezéséhez, 

– a közúthoz történő csatlakozás létesítéséhez, 

– közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, 

– közművek létesítése. 

 

A közútkezelői hozzájárulás érvényességi ideje legfeljebb 2 év 

 Az ügyet intéző Osztály 

Gödi Polgármesteri Hivatal 

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

 

Címe: 2131 Göd, Pesti út 81. 

 Ügyfélfogadási időpontok:   

Hétfő: 13-18 

Kedd: szünetel 

Szerda: 8-12 és 13-16 

Csütörtök: szünetel 

Péntek: 8-12 

 

Ügyintéző: Sápi Zoltán, Huszti Benjámin 

Igénylő, kötelezett: Építtető, kivitelező 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető kérelem benyújtásával (személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül hivatalos elektronikus formában)  

 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

Az ügyintézés díja: illetékmentes 

 

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók: 

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány 

 

Az alkalmazott jogszabályok 1988. évi I. Törvény; 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendelet Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (Ákr.), 1990. évi XCIII. törvény 

 

Az ügyintézéséhez szükséges iratok 1 pld. közműszolgáltatók által egyeztetett tervdokumentáció az érintett közterület hossz- és keresztszelvényéről; 1 pld. ideiglenes forgalomterelési terv – ha az igénybevétel miatt szükséges -; 1 pld. vázrajz az érintett közterület hossz szelvényéről a jellemző geometriai méretek megadásával, rövid leírás a tervezett rétegrendről, az alkalmazott anyagokról (járda, gépkocsi behajtó esetén). 

 

Az Önkormányzat kizárólag csak a kezelésében lévő utakra adhat ki tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást. Egyéb utak esetében a Magyar Közút Zrt. az illetékes.