1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a munkaterv szerinti ülését – az április havi munkaterv szerinti ülésének határozatképtelensége miatt – halasztott időpontban 2023. május 8. (hétfő) napján 15:30 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében
Tervezett napirendi pont(ok):
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: A 9/2015. (IV. 30.) Ök. rendelet kiegészül Göd Városgazdálkodásáért Díjjal, melynek adományozására a TESZ vezetője tesz javaslatot. A rendelet szövegében a régi HB elnevezéseit VKB-re szükséges változtatni.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: A 3/2015. (II. 26.) Ök. rendelet kiegészül a Tanulmányi támogatás alcímben a középiskolai és felsőoktatási ösztöndíj pályázatokkal.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója, továbbá javaslat ételszállító gépjármű beszerzése tárgyú egyedi támogatási kérelem beadására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
Az előterjesztés tartalma: Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítására (keretösszeg emelése).
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött szerződések módosítására, tekintettel arra, hogy a Göd-Nevelek szennyvízelvezetése c. KEHOP projekt keretében nem támogatható házi bekötő csatornák kiépítésének végleges műszaki tartalma (db szám) megváltozott.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a GSE 2022. évi támogatás elszámolásának jóváhagyására. Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015 sz. pályázatban szereplő “Göd, Béke út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati Dokumentáció elfogadása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
Az előterjesztés tartalma: Javaslat EKR-es értékhatár alatti beszerzési eljárás lezárására, felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
Egyebek
I. Göd Város Önkormányzatának pénzügyi tájékoztatója
Előterjesztő: Tóth János jegyző
Göd, 2023. május 5.
Tisztelettel:
dr. Pintér György
PEKJB elnök