Önkormányzat

Dátum szerint

1) A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról szóló évértékelő beszámoló
2) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
3) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása
4) A helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
5) Göd Város Önkormányzata 14/2022. (VII. 7.) számú költségvetési rendeletének módosítása
6) Intézményvezetők bérfejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására vonatkozó javaslat
7) Pályázati tájékoztató és döntési javaslatok
8) Mérnöki (utas) szakértő keretszerződés módosítása
9) „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés, valamint a támogatási szerződés módosítása
10) Göd 025/6 hrsz.-ú (Golf pálya) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
11) Tájékoztatás a Göd 378 hrsz.-ú ingatlanon található tornacsarnokra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
12) Vételi ajánlat a Göd 1829/5-7 hrsz. (Rómaiak útja) és 783/5 hrsz. (Tompa Mihály utca) ingatlanokra – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
13) Önkormányzati lakások hasznosítása- pályázati kiírás
14) Tájékoztatás a Göd 16/2 hrsz.-ú (volt Okmányiroda épület) ingatlanra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
15) A 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
16) A Gödi Sportegyesület 2022. évi támogatás éves elszámolásának elfogadása
17) “Göd, Béke út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
18) “Faaprítékos kazán beszerzése és csővezeték kiépítése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)