1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Göd...

I. Ajánlatkérő:

Ajánlatkérő: Gödi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Tóth János, jegyző
Telefon: 06 27 530 030
E-mail: tothjanos@god.hu
Kapcsolattartó neve: dr. Jakab Attila (közbeszerzési referens)
E-mail: jakabattila@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások (szerződések megkötését) kívánja beszerezni elsődlegesen biztosítási alkuszok által versenyeztetés útján.

Ajánlatkérő vagyon, felelősségbiztosítás biztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kíván kötni 1 év határozott tartamra (fordulónappal, 2023. február 1. -től kezdődően) az alábbi elemekkel:
a) Hivatali felelősségbiztosítás (55383 Hivatali felelősségbiztosítás, tevékenység: Hatósági tevékenység, hivatali felelősségbiztosítás.
Kárfizetési limit évente: 3.000.000.-Ft
Kárfizetési limit káronként: 3.000.000,- Ft
Hivatali felelősségbiztosítás becsült éves költsége: 200.000,- Ft/év
b)All Risks vagyonbiztosítás (intézmények)
Irányítószám, Település név, Közterület neve, Házszám
2131Göd, Pesti út (206 HRSZ) Polg. Hivatal 81.,
2131Göd, Pesti út (206 HRSZ) Polg. Hivatal Közteres épület 81,
2131Göd, Pesti út (16/2 HRSZ) Okmányiroda 60/a.
2131Göd, Lenkey u. (5623 Hrsz) Kincsem Óvoda 13-15.
2131Göd, Lenkey u. (5617 Hrsz) Kincsem Óvoda 17-19.
2131Göd, Béke út (529 Hrsz) Kastély Óvoda 3.
2131Göd, Jávorka Sándor u. (383 Hrsz) Kastély Óvoda 12 – 14.
2131Göd, Ifjúság köz (4362 HSZ) Németh L. Ált. Iskola 01 – 03.
2131Göd, Ifjúság köz (4362/A/2 HSZ) Balázsovits Tornacsarnok 0 1 – 0 3.
2131Göd, Madách u. ( 4362 HSZ) Németh L. Ált. Iskola 5.
2131 Göd, Madách u. (4362/B/5-6 HSZ) Szolgálati lakások 5.
2131 Göd, Petőfi u. (378 HSZ) Huzella T. Ált. Iskola 43.
2131 Göd, Petőfi u. (378 HSZ) Huzella T. Ált. Isk. Tornacsarnok 43.
2131 Göd, Petőfi u. (394 HSZ) Huzella T. Ált. Isk. Konyha 48.
2131 Göd, Petőfi u. (394 HSZ) Huzella T. Ált. Iskola 48.
2131 Göd, Ady E. u. (5604 HRSZ) Gyermekjóléti Szolgálat 6.
2131 Göd, Ady E. u. (5604 HRSZ) Pedagógiai Szolgálat 6.
2131 Göd, Rákóczi u. (4869 HRSZ) Szivrvány Bölcsőde tagintézménye 142.
2131 Göd, Vasvári Pál u. (652 HRSZ) Idősek Napközi Otthona 9.
2131 Göd, Pesti út (1 HRSZ) József Attila Műv.ház 72.
2131 Göd, Pesti út (1 HRSZ) Városi Könyvtár 72.
2131 Göd, Kálmán u. (5288 HRSZ) Ady Klub 13.
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (1829/2 HRSZ) Temető épülete 5.
2131 Göd, Jácint u. (4032 HRSZ) Temető épülete 3.
2131 Göd, Pázmány Péter u. (936 HRSZ) Temető épülete 2.
2131 Göd, Összekötő út (6602 HRSZ) Strand 6602 HRSZ
2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky u. (206/B HRSZ) Orvosi Rendelő 5.
2131 Göd, Kisfaludy u. (4374/2 HRSZ) Orvosi Rendelő 7.
2131 Göd, Munkácsy Mihály u. (6502 HRSZ) Orvosi Rendelő
2131 Göd, Bozóki Gyula tér (5641 HRSZ) Tűzoltószertár
2131 Göd, Duna út (4384 HRSZ) Településellátó Szervezet 5.
2131 Göd, Széchényi u. 89-91 (5148/18-19 HRSZ) 9 db szociális lakás 89-91.
2131 Göd, Zimpel Károly u. (2052/23 HRSZ) 1 db szociális lakás 2052/23 HRSZ
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (1203/3 HRSZ) 1 db szociális lakás 50.
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (1203/4 HRSZ) 1 db szociális lakás 50.
2131 Göd, Béke út (5256 HRSZ) Széchényi Csárda 5256 HRSZ
2131 Göd, Jósika u. (3255/4 HRSZ) Duna Csárda 3255/4 HRSZ
2131 Göd, Pázmány Péter u. (783 HRSZ) Úttörőtábor 783 HRSZ
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (1935 HRSZ) Sporttelep 1935 HRSZ
2131 Göd, Komlókert u. ( 6801/224 HRSZ) Szivárvány Bölcsőde 01 – 21.
2131 Göd, Rákóczi Ferenc u. 23.(2127 HRSZ) Fácán Óvoda 23.
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (1835/1 HRSZ) Albérlők Háza 1835/1 HRSZ
2131 Göd, Regős u. (3242/2 HRSZ) 1 db szociális lakás 3242/2 HRSZ
2131 Göd, Béke u. (435 HRSZ) 1 db szociális lakás 6.
2131 Göd, Jósika u. (3255/2 HRSZ) Dunaparti Nyaralóházak .14
2131 Göd, Ifjúság köz (4366 HRSZ) Családi ház 6.
2133 Sződliget (HRSZ 066/6) Telephely HRSZ 066/6
2131 Göd, Ady Endre út (5619 HRSZ) Kincsem Óvoda tagintézménye 14.
2131 Göd, (6322/6) HRSZ Istálló, kápolna, gazdasági épület 6322/6 HRSZ
2131 Göd, (2690/1 HRSZ) Ló szobor 2690/1 HRSZ
2131 Göd, Vécsei u. (783 HRSZ) Szakáts kert 783 HRSZ
2131 Göd, Pesti út (206/B) Ügyvédi iroda 206/B
2131 Göd, Kincsem park 2. Kincsem Istálló 2690/11 HRSZ
2131 Göd, Zrínyi Miklós u. 24. 6447/1 HRSZ
2131 Göd, Zrínyi Miklós u. 24/a. 6447/2 HRSZ
2132 Göd, Lenkey u. 11. 5616 HRSZ
2132 Göd, Pacsirta u. 1. 8754 HRSZ
2131 Göd, Zrínyi Miklós u. 14. 6440/1 HRSZ
2132 Göd, Összekötő út (6603 HRSZ) Egészségház 6603 HRSZ
2132 Göd, Beütőpálya 018/51 HRSZ

Biztosított vagyontárgyak neve:
A-Épület saját
B-Berendezések saját
C-Készletek saját
D4-Készpénz, értékcikk
Elektronikus, elektromos berendezések
vagyonbiztosítás becsült éves költsége: 3.500.000,- Ft/év
c) Gépjárművek felelősségbiztosítása
gépjárművek rendszáma/ biztosítási típusa
PXZ851 Casco
PXZ852 Casco
PXZ853 Casco
IXA044 kgfb
LWT955 kgfb
STC676 kgfb
STC677 kgfb
YNB889 kgfb
TDU990 kgfb
TDU991 kgfb
PGK 882 kgfb
PSU682 kgfb
gépjármű felelősségbiztosítás becsült éves költsége: 3.500.000,- Ft/év

A beszerzési eljárásban való ajánlattételt Ajánlatkérő előzetes regisztrációhoz, jelentkezéshez köti (előzetes regisztráció, jelentkezés hiányában a benyújtott ajánlat érvénytelen!).
Előzetes regisztráció, jelentkezés módja: a biztosítási alkuszoknak, biztosítási közvetítő gazdasági szereplőknek 2022. november 10. napja 09:00 óráig a jakabattila@god.hu és a tothjanos@god.hu e-mail címen kell jelezniük a részvételi, ajánlattételi szándékukat az alábbi adatok megadásával, képviseleti meghatalmazás dokumentum megküldésével:
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve, székhelye, cégjegyzésre jogosult neve, kapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail, telefonszám). Ajánlatkérő a biztosítási árajánlatok bekéréséhez képviseleti meghatalmazást bocsát az ajánlattevők részére, ezen meghatalmazást is kérjük az ajánlattevők által a jelentkezéshez csatolni szíveskedjenek.
A biztosítandó vagyontárgyak körét képező végső műszaki leírást (mellékleteként kiadott adatközlő dokumentumokat), az azokra vonatkozó információkat és elvárásokat 2022. november 10. napján küldi meg az előzetesen regisztrált, jelentkezők számára!! Ajánlattevőknek ezen végső dokumentumok alapján kell legalább 3 db biztosítási árajánlatot bemutatni és az összeségében legalacsonyabb árajánlat egyes elemeit feltüntetni az ajánlati felhívás mellékletét képező 1.sz. mellékleten (felolvasólapon).

Ajánlattevő köteles valamennyi részfeladatra árajánlatot adni, amennyiben egy részfeladatra nem ad ajánlatot – úgy ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.
Ajánlattevő az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban semmilyen költségtérítésre nem jogosult.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): A szerződés megkötéséről számított 12 hónap határozott idő, a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

V. A teljesítés helye: Göd közigazgatási területe

VI. Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: HUF. A számla és a fizetés pénzneme: HUF. Nyertes ajánlattevő a biztosítási díjakról számla kiállítására egy évre előre jogosult. Ajánlatkérő az ellenértéket banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább egy éven keresztül folyamatosan fenntartott, szerződésszerűen teljesített, beszerzés tárgya (vagyonbiztosítás) szerinti, legalább 3 millió Ft biztosítási összegű referenciával. Az előírt alkalmassági minimumkövetelmény több referenciával is igazolható.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni!)

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb árú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Összesített bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 100
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II. pontjában jelzett feladatok összesített ajánlati árát értékeli.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2022. november 18. 10.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. november 18. napjáig 8:00 és 10:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. november 18. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. november 18. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2022.11.04.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2022. november 4.

……………………………………
Tóth János, jegyző

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető h.

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)