1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Közvilágítás...

I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Mucsi László
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: mucsilaszlo@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzata beszerzési eljárást ír ki a város közigazgatási területén találhat közvilágítási berendezések aktív elemeinek (lámpatestek és tartozékaik) üzemeltetésére és karbantartására, ennek körében a közvilágítási berendezések közvilágítási célra történő folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, azok állagmegóvása, és szükség szerint javítási munkáinak elvégzése.
A nyertes ajánlattevő kötelessége a javítandó lámpatestek, valamint a tartozékaik karbantartása üzemeltetése saját költségen történő biztosítása.

Alapadatok
A jelenleg beépített lámpatestek száma: 3.229 db. A lámpatestek típus szerinti megoszlása:

Típus Teljesítmény Darab Egyéb
ALTRA2 36 W 965
AMBAR2 70 W 41
Attasé 36 W 4
AX1 70 W 163
Díszlámpa 40 W 2 LED
Díszlámpa 70W 45
EKA 80/100/150 W 4/172/2
FGS104 36 W 11
GLOB 32/70 W 4/7
Kompakt 36 W 7
LYRA 150 W 7
Nátrium 35/70/100 W 85/44/1
Onyx2 100 W 2
PearLight 24G 30 W 1 LED
SGS253 150 W 2
TWEET 27/41/53/56 W 98/145/49/2 LED
TWEET 58/81/99/130 W 3/4/6/3 LED
Z1 70 W 410
Z2 100/150 W 1/8
ZAFIR1 50/70/100 W 1/918/2
ZAFIR2 100/150 W 3/7
Összesen: 3229

A lámpatestek mennyisége a jövőben – a hálózat bővítése miatt – a jelenlegitől +5 %-kal eltérhet.

A lámpatestek tartozékai:
– fényforrás,
– működtető elemek,
– bekötő-, illetve csatlakozó vezetékek,
– külső nullázó vezeték és kötőelemei.

Kijelölt gyalogosátkelőhelyek címlistája:
Sorszám Helyszín
1. Pesti út – Berzsenyi Dániel utca
2. Pesti út – Béke út
3. Pest út – Jávorka Sándor utca
4. Pesti út – Templom utca
5. Pesti út – Iván Kovács László utca
6. Pesti út – Köztársaság útja 2. főút
7. Pesti út – Köztársaság útja behajtó ág
8. Pesti út – Köztársaság útja kihajtó ág
9. Pesti út – Csokonai utca (temetőnél)
10. Pesti út – Duna út 2. főút
11. Pesti út – Duna út Duna felé
12. Pesti út – Duna út vasút felé
13. Pesti út – Kék Duna utca
14. Duna út – Rákóczi Ferenc utca
15. Ady Endre út – Kálmán utca
16. Ady Endre út – Teleki Pál utca
17. Rákóczi Ferenc utca – Szent István utca
18. Nemeskéri-Kiss Miklós utca – Kölcsey Ferenc utca
19. Nemeskéri-Kiss Miklós utca – Béke út
20. Munkácsy Mihály utca – Mayerffy József utca
21. Honvéd sor – Ifjúság köz
22. Kolozsvári utca – Otthon utca
23. Kolozsvári utca – Madách utca utca

Fényerő-szabályozó berendezések kimutatása transzformátorkörzetenként
Trk. Helyszín
49 Dózsa Gy. U. 25
635 Béke u. – Vasvári p. u.
186 Hétvezér u. 15.
643 Kossuth L. u. 21.
653 Kölcsey F. u. – Báthory u.
641 Alagút u. – József A. u.
372 Teleki P. u. – Pálma u.
781 Pannónia u. – Szeder u.
782 Sellő u. – Regős u.
652 Ilka köz – Otthon u.
628 Szt. István 8/b.
607 Dózsa Gy. u. – Szt. László u.
626 Dózsa Gy. 1.
48 Béke u.- József A. u.
644 Béke u. 49.
1514 Bocskai u. – Attila u.
778 Erzsébet u. – Szt. Imre u.
252 Kálmán u. – Deák F. u.
246 Dózsa Gy. u. – Csokonai u.
619 Köztársaság u. – Hársfa u.
436 Munkácsy u.
264 Szőlőkert u. – Ezerjó u.
705 IV. Béla kir. u.- Deák F. u.

 

Elvégzendő feladatok
Göd Város Önkormányzata a közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív elemek (lámpatestek és tartozékaik), valamint feszültségszabályozók karbantartását, üzemeltetését, valamint az üzemkészség folyamatos biztosítását kívánja megvalósítani, vállalkozási szerződés keretében.
1. Vállalkozó köteles folyamatos kapcsolatot tartani a pályáztató meghatalmazottjával, a bejelentett hibacímeket a KOVIKA hibabejelentő rendszeren keresztül dokumentáltan kezelni.
2. Vállalkozó köteles a KOVIKA hibabejelentő rendszeren keresztül átvett hibacímeket folyamatosan javítani és a javítás után havonta elektronikus úton jelenteni. A javítás során felmerült minden költség (beleértve az anyagdíjat is) a Vállakozót terheli, a vállalási összegen felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka) nem érvényesíthet.
3. A javítások legkésőbbi határideje a hiba észlelésétől, illetve a hibacím átvételétől számított 7. nap. Kivételt képeznek ez alól azok a helyek, ahol jogszabály, illetve külön megállapodás ennél rövidebb idejű javítást ír elő. Ilyenek a gyalogos-átkelőhelyek a kiemelt útkereszteződések, és a körforgalmi csomópontok, ahol a javítás határideje 48 óra.
4. Vállalkozó köteles a munkavégzése során tapasztalt, a közvilágítást, vagy közvilágítási hálózatot érintő egyéb, balesetveszélyt, üzemzavart, vagy gazdasági kárt okozó hibák azonnali javítására is. Ilyen munkák közé tartozik – egyebek mellett – a közvilágítási hálózaton található idegen anyagok eltávolítása, a nem üzemidőben égő közvilágítás kikapcsolása, a balesetveszélyes burkolathiányok (kandeláber ajtó, kötődoboz fedél, stb.) pótlása, a nyitott szekrényajtók bezárása, a lógó búrák és fedelek visszaerősítése.
5. Rendkívüli időjárási helyzetben, az ajánlatkérő írásban értesíti a Vállalkozót, aki a felmerült hibák azonnali elhárítása érdekében köteles megjelenni.
6. Vállalkozónak saját raktárában rendelkeznie kell a folyamatos üzem biztosításához szükséges anyagokkal. (előtétek, gyújtók, fényforrások, csatlakozó elemek, stb.)
7. Az őszi óraátállítás (október utolsó vasárnapja) miatt jelentkező fokozott elvárások teljesítése érdekében az ezt közvetlen megelőző időszakban minden meghibásodást ki kell javítani, a káreseti és üzemzavari helyreállításokat az óra átállításáig be kell fejezni.
8. A fényforrás működését célzó szolgáltatás tárgyát képezi a hibabejelentés vizsgálatakor szakaszhibaként észlelt meghibásodások észleléskor a Vállalkozó köteles a hiba okát meghatározni, és a meghibásodást jelenteni a Hálózatüzemeltető felé.
9. Vállalkozó feladata az éjszakai fényáram-szabályozó berendezések (feszültségszabályozók) rendszeres ellenőrzése, karbantartása, évszakos beállítása, javítása. Amennyiben nem javítható, Megrendelő felé történő jelzése.

Kötelezettségek
1. Vállalkozó köteles munkavégzése során a hatályos jogszabályok biztonsági előírások és szabványok rendelkezéseit betartani.
2. Vállalkozó feladata a munkavégzéssel kapcsolatos engedélyek beszerzése, a szakfelügyelet és a feszültség-mentesítés megrendelése.
3. Vállalkozónak helyszíni munkavezetőt kell kijelölnie, aki egy személyben felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi rendeletek, valamint a technológiai szabályok betartásáért.
4. Vállalkozó a szükséges képesítéssel rendelkező munkavállalót foglalkoztathat, aki(k) a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően köteles(ek) a feladatot elvégezni.
5. Vállalkozó köteles a feszültség alatti munkavégzést (FAM) bejelenteni a Hálózatüzemeltető diszpécserének. Ez a munkavégzés megkezdését és befejezését, a kijelölt területen a munkavégzés pontos helyét és a munkát végző személyek nevét jelenti. Vállalkozó a munkaterületen tartózkodó szerelőpár/ok valamint a Hálózatüzemeltető diszpécsere közötti hírközlési kapcsolatot biztosítani. Erre az esetleges párhuzamos munkavégzésből eredő baleset veszély elkerülése érdekében van szükség.
6. A kivitelezéssel érintett közlekedési pályához a Vállalkozónak kell a szükséges útvonal engedélyt beszereznie, a jelzéseket felállítania, a megfelelő kivilágítást biztosítania. Köteles továbbá a jelzések fenntartásáról gondoskodni, s a vonatkozó jogszabályokat és más rendelkezéseket betartani. Az ezzel kapcsolatos költségeket a havi ellenszolgáltatás tartalmazza. Vállalkozó feladata továbbá, az Útinform értesítése a munkálatainak az időtartamáról és helyszínéről (amennyiben azok a forgalom nagymértékű zavarásával járnak).
7. Vállalkozó kötelezettsége a közvilágítási munkák esetén a veszélyes hulladékoknak minősülő fényforrások kezelése.
8. Vállalkozó a munkavégzése során, a közvilágítási üzemidőn kívül, a közvilágítás bekapcsolására nem jogosult. Az üzemidőn kívüli javításhoz, ellenőrzéshez az esetleg szükséges bekapcsolásokat a Hálózatüzemeltetőtől kell igényelni és azt a naplózott engedélye alapján lehet elvégezni. A feszültség-mentesítéssel járó tervszerű munkákat csak a közvilágítási üzemidőn kívül lehet végezni.

Hibacímek kezelése, nyilvántartások, jelentések
Vállalkozó az elvégzett javításokat folyamatosan köteles dokumentálni. Ezt az ajánlatkérő kapcsolattartójának havonta egyszer eljuttatni.

A közvilágítás üzemeltetési és karbantartási feladatának akadálytalan ellátása érdekében Vállalkozónak 24 órás diszpécserszolgálattal és KOVIKA internet alapú hibabejelentő rendszerrel kell rendelkeznie.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):
2022. szeptember 1-től 2023. szeptember 1-ig tart (felek által aláírt szerződést követő 12 hónap határozott idő), amely adott esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
V. A teljesítés helye: Göd közigazgatási területe

VI. Fizetési feltételek:

A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Nyertes ajánlattevő havonta nyújthat be számlát az alábbiak szerint:

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább nettó 6 millió forint értékű közvilágítási karbantartási és/vagy szerelési és/vagy erősáramú szerelési és/vagy karbantartási tevékenységről munkára vonatkozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 4 fő feszültség alatti munkavégzésre (FAM) jogosító engedéllyel.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 db minimum 16 méteres emelőmagasságú kosaras gépkocsi, (érvényes emelővizsgával).

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik – érvényes minősítő lappal rendelkező FAM készlet (a Vállalkozó Nevére szóló minősítő lappal).

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik – érvényes általános felelősség biztosítással legalább bruttó 12 millió forint/év káresemény mértékéig.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik MSZ EN ISO 9001 és 14001 minőségirányítási tanúsítvánnyal.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania, igazolnia (dokumentumokkal)!

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Értékelési szempontok:
1. Az ellátandó feladatok nettó havi egyösszegű átalányára: HUF, Súlyszám: 70
2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 30

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
2. részszempont esetében pontkiosztás módszere,

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A nettó ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia, így különösen a teljes körű vállalkozói tevékenység, hiány- és hibamentes elvégzésének valamennyi költségét, beleértve. A nettó ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív számokban kell megadni.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.

A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2022. augusztus 10. napja 10:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2022. augusztus 10. napjáig 9:00 és 14:00. között ügyfélfogadási időben, az ajánlattételi napján 10:00 óráig) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. augusztus 10. napján 10.00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 10 naptári napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Részajánlattétel megengedett-e: Nem.

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2022. augusztus 10. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása tárgyában Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolata. Nem jogi személy (gazdálkodó szervezet) tekintetében ajánlattevőnek aláírás-mintát kell benyújtania. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:

Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2022. július 22.

Dátum: Göd, 2022. július 22.

………………………………………
Göd Város Önkormányzata
Balogh Csaba
polgármester

……………………………………
pénzügyi ellenjegyzés

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat
– Referencia nyilatkozat