1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Takarítási...

Takarítási feladatok ellátása a Gödi Polgármesteri Hivatal székhelyén és telephelyén 2022.

tevékenység elvégzésére

I. Ajánlatkérő: Gödi Polgármesteri Hivatal

Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Tóth János jegyző
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Mészáros Tamás
Telefon/fax: 06-27/530-041
E-mail: meszarostamas@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő 1 db hivatali székhelyén (2131 Göd, Pesti út 81.) és 1 db hivatali telephelyén (2131 Göd, Pesti út 60/A) irodák, folyosók, díszterem, lépcsőház és kiegészítő helyiségek (pl.: mellékhelyiségek, konyha-mosófülke, tárolóhelyiség) takarítása helyszíntől függő időbeosztás szerint munkanapi gyakorisággal (jellemző időbeosztás: hétfőtől- csütörtökig: 15:00-20:00 óráig, pénteken: 11:00-15:00 óráig). Egyedi megrendelés keretében változó gyakorisággal a fenti épületekhez köthető takarítási feladatok ellátása (pl.: szalagfüggöny, textíliafüggöny, székkárpit tisztítása, ablakfelületek tokkal, kerettel együtt történő takarítása, továbbá egyéb nagytakarítási feladatok) megrendelésenként eltérő mennyiségben, a hét bármely munkanapján munkaidő után, illetve pihenő és munkaszüneti napokon.

Az összes takarítandó terület: kb. 1200 m2

A takarításhoz szükséges vegyszereket, tisztítószereket, eszközöket és egyéb segédanyagokat az Ajánlatkérő biztosítja. Amennyiben az Ajánlattevő saját takarítási eszközöket kíván igénybe venni, illetve az egyes munkafolyamatok ezt teszik szükségessé, azok fenntartási, üzemeltetési, karbantartási és egyéb költségei az Ajánlattevőt terhelik.

Takarítandó épületek, területek, felületek és az elvégzendő feladatok részletezése:
Irodák:
• Alapterület portalanítása, porszívózása, felmosása.
• Szemétkosár kiürítése (zsákcsere naponta).
• Asztalok felületének tisztítása.
• Szekrények, bútorok portalanítása.
• Asztali lámpák, faliképek portalanítása.
• Irodai gépek, számítógépek, számítástechnikai eszközök, telefonok portalanítása.
• Ajtókilincsek fertőtlenítése.
• Helyiségek szellőztetése.
• Fűtőtestek, csövek portalanítása.
Közlekedők, lépcsőház, folyosók:
• Kőfelületek, padlóburkolatok portalanítása, felmosása.
• Lábtörlők portalanítása.
• Szemetesek ürítése.
• Lépcsők vegyszeres lemosása.
• Falikarok, korlátok és egyéb berendezési tárgyak portalanítása.
• Bejárati ajtók portalanítása, üveg felületek tisztítása.
• Szellőztetés.
• Fűtőtestek portalanítása.
Mellékhelyiségek:
• Helyiségek padlóburkolatának fertőtlenítő felmosása.
• Csaptelepek, tükrök tisztítása.
• Mosdók, WC-kagylók vegyszeres tisztítása, fertőtlenítése, légfrissítés.
• WC-papír, folyékony szappan, kéztörlők, illatosítók kihelyezése.
• Szemetesedények ürítése, lemosása, zacskók cseréje.
• Ajtók naponkénti lemosása, fertőtlenítése a kilincs körül, teljes lemosás szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal.
• Csempefelületek fertőtlenítése szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal.
• Helyiségek szellőztetése.
• Fűtőtestek, csövek portalanítása.
Teakonyha:
• Helyiségek kőburkolatának fertőtlenítő felmosása.
• Bútorzat, hűtőszekrény portalanítása, fertőtlenítése.
• Fali csempe, mosogató tisztítása.
• Csepegtető tálca tisztítása.
• Szemetesedények ürítése, lemosása, zacskók cseréje.
• Ajtók naponkénti lemosása, fertőtlenítése a kilincs körül, teljes lemosás szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal.
• Szellőztetés.
Díszterem: A főépület kiemelt létfontosságú helyisége a kapcsolódó terekkel, mely az általános üzemeléstől eltérő időszakban is üzemelhet. Az általános takarítás (irodáknál részletezetten túlmenően) feladatokon túli feladatok:
• A helyiség takarítása eltérő időpontokban is, munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnap.
• A helyiség nagy igénybevételnek kitett parkettájának tisztítása, fényesítése.
• Szellőztetés.
1-2 heti rendszerességgel elvégzendő takarítási feladatok:
• Pókhálótlanítás.
• Bútorok, szemétkosár vegyszeres tisztítása.
• Ablakköz, párkány portalanítása.
• Csempefelületek vegyszeres tisztítása.
Egyéb feladatok:
• Épületen belül közös használatú helyiségekben, díszteremben elhelyezett virágok locsolása.

A rendszeres takarítási feladatokon túl a szerződéses időtartam alatt beltéri eseti takarítási feladatok merülhetnek fel. Ezen feladatok külön, eseti megrendelés keretében elsődlegesen a következők lehetnek: előre nem látható vagy rendkívüli esemény miatt bekövetkező szennyeződés eltávolítása, fertőtlenítő takarítás, falfelületek és üvegfelületek tisztítása.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötéstől számított 21 hónap határozott időtartam

V. A teljesítés helye: 2131 Göd, Pesti út 81. szám alatti székhelyen található Gödi Polgármesteri Hivatal és annak különálló oldalépülete, továbbá a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti telephely I. emelete

VI. Fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A vállalkozási díj kifizetés havonta utólag történik. A benyújtott számlát 15 naptári napon átutalással fizeti meg a Megrendelő.

Késedelmi kötbér mértéke nyertes ajánlattevő ajánlata szerint. Hibás teljesítés esetén kötbérként Ajánlatkérő az adott havi nettó vállalkozói díj 10 %-át számítja fel.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a késedelmi kötbér 10 napra számított összege.

Részletesen lásd. a szerződéstervezetben.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) közhatalmi szervezetnél végzett a beszerzés tárgya szerinti (takarítás) szerződésszerűen teljesített legalább 1db referenciával, amely összesen legalább 900 m2 összterületű, a hét minden munkanapján végzett, épület belső takarítására vonatkozik és legalább 12 hónapos folyamatos teljesítésű. Fenti referenciát a Referenciát kiállító (nem ajánlattevő által igazoltan) – szervezet részéről kérjük benyújtani szíveskedjenek az ajánlat részeként.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nyilatkozata szerint nem rendelkezik:
– legalább 1 fő szakmai vezetővel, aki takarítási vezetői referenciával rendelkezik,
– továbbá legalább 2 fő dolgozóval, aki rendelkezik a takarítási feladatok ellátása területén szerzett
legalább kétéves gyakorlattal.
(fenti vezetői gyakorlat, illetve takarítási feladatok területén végzett gyakorlatot a bemutatott személyek tekintetében kérjük – szakmai önéletrajz benyújtását, mely tartalmazza legalább az alábbi információkat (név, születési hely, végzettség, vezetői referencia illetve kétéves gyakorlat bemutatása).
Fenti szakemberek tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötéskor (szerződéskötési feltételként) valamennyi bemutatott szakember (legalább 3 fő) tekintetében Ajánlattevőnek hatósági erkölcsi bizonyítványt kell benyújtania a büntetlen előélet vonatkozásában.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legjobb ár-érték arányú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 70 %
2. Minőségi szempont: Késedelmi kötbér vállalása (legkedvezőtlenebb ajánlati elem: min. 5.000,- Ft/nap, legkedvezőbb ajánlati elem: max. 10.000,- Ft/nap, Súlyszám: 30 %

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempont esetében legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempont esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. Azonos ajánlati ár és késedelmi kötbérre tett megajánlás esetén ajánlatkérő legalább 2 tanú jelenlétében sorsolással választja ki a nyertes személyét.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2022. január 26. 12:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban személyesen (2022. január 26. napjáig ügyfélfogadási időben) a Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. január 26. napján 12.00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 10 naptári napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Részajánlattétel megengedett-e: Nem.

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban személyesen (2022. január 26. napjáig ügyfélfogadási időben), vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat a Gödi Polgármesteri Hivatal takarítói, tisztítási szolgáltatás elvégzéséhez 2022! Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolata. Nem jogi személy (gazdálkodó szervezet) tekintetében ajánlattevőnek aláírás-mintát kell benyújtania. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattétel időpontjáig) a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- HUF
ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10700323-42056506-5110005 számú számlaszáma.
Göd Város Önkormányzata CIB Bank Zrt.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, melynek igazolását az ajánlat részeként igazolnia kell ajánlattevőnek.

Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő az eljárás lezárását követően visszautalja ajánlattevőknek, kivéve az első és másodiknak kihirdetett nyertes tekintetében. Amennyiben az eljárás nyertesének kihirdetett ajánlattevő, szerződéskötéskor nem igazolja az általa bemutatott legalább 3 személy tekintetében a büntetlen előélet igazolását (hatósági erkölcsi bizonyítványt), úgy az 1. helyen kihirdetett nyertes tekintetében Ajánlatkérőnek az ajánlati biztosítékot nem kell visszautalnia, azt megtarthatja. Ez esetben Ajánlatkérő a 2. helyen meghirdetett nyertessel köt szerződést, őt hívja fel ( 10 naptári nap határidővel) a legalább 3 személy tekintetében büntetlen előélet igazolások (hatósági erkölcsi bizonyítvány) benyújtására. Amennyiben az 1. helyen meghirdetett nyertessel szerződés megkötésére kerül sor, úgy Ajánlatkérő az 1. és 2. helyezett részére haladéktalanul visszautalja az ajánlati biztosítékot.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:

– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
-az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
-az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
-az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
– ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevők ajánlatát, amely ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár a bruttó 700.000,- HUF/ hó összeget nem haladja meg.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:

Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2022. január 18.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2022. január 18.

 

………………………………
cégszerű aláírás

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

 

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető
Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat
– Referencia nyilatkozat
– Szerződés-tervezet