1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – TOP...

I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Juhász Judit
Telefon/fax: 06-27-530-050
E-mail: juhaszjudit@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Göd Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.3.2-21, TOP_Plusz-1.2.1-20 , TOP_Plusz-1.1.1-21, TOP_Plusz-1.2.3 pályázati konstrukcióban támogatást nyert.

A pályázati felhívások alapján valamennyi projektekre éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot kell végezni és benyújtani támogató felé az 1. mérföldkőig.

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárást az alábbi 4 önálló ajánlati részre osztotta:

1.rész: Gödi Alapszolgáltatási Központ TOP_Plusz-3.3.2-21 éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése
Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.2)

Göd Város Önkormányzata a tulajdonában és fenntartásában álló Gödi Alapszolgáltatási Központ székhelyéül szolgáló intézményt, a 2131 Göd, Vasvári Pál u. 9. (652. Hrsz.) szám alatti ingatlant kívánja fejleszteni. Az intézmény jelenlegi tárgyi és infrastrukturális feltételei nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, az csak épületbővítéssel érhető el, amelyre a fenntartónak és a szolgáltatónak csak pályázati forrásból van lehetősége. Épületbővítés az akadálymentes ügyintézés és szolgáltatások biztosítása, egyenlő esélyű hozzáférése érdekében, valamint az idősek nappali ellátásához kapcsolódó pihenőhelyiség kötelező kialakítása miatt. A fenntartó és a szolgáltató ily módon tudja biztosítani a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatásügyi Főosztályának Szociális Osztályának megállapításait és előírásait. Emellett a tárgyi feltételek biztosítása érdekében eszközbeszerzés, a melegétel kiszállítás, mint szociális szolgáltatás érdekében pedig gépjármű beszerzése és átalakítása történik, továbbá udvarrendezés és családbarát funkciók kialakítása tervezett.
Az Alapszolgáltatási Központ székhelye a fejlesztendő 2131 Göd, Vasvári Pál u. 9. szám alatti ingatlan, ahol az idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatások működnek. Önállóan támogatható tevékenység-Szociális alapszolgáltatások fejlesztése-Infrastruktúra fejlesztés: Már működők ellátások fejlesztése és férőhelyek bővítése
– Az idősek nappali ellátásának, a házi segítségnyújtásnak és a szociális étkeztetésnek helyt adó alapszolgáltatási központ felújítása, korszerűsítése, átalakítása – meglévő épület gépészeti felújítása, akadálymentessé tétele 2.1.1. D) D1) d1) d2) 1) 2)
– Az idősek nappali ellátásának helyt adó épület bővítése pihenőhelyiség kialakítása és az emeleti irodahelyiségek földszintre hozása – akadálymentesítési célból – érdekében, és ezzel férőhelybővítés a demens személyek vállalása céljából. 2.1.1. D) D1) d1) és d2) 3) – tálaló konyha fejlesztése
– Az idősek nappali ellátásának, a házi segítségnyújtásnak és a szociális étkeztetésnek helyt adó alapszolgáltatási központ felújítása, korszerűsítése, átalakítása és bővítése, s ezzel a tálalókonyha megújítása 2.1.1. D) D1) d4) 1) 2) – az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldfelület) kialakítása, átalakítása, felújítása (beleértve kerítés építését, felújítását).
– Kerítés bontása és új kapu nyitása a gépkocsibeálló, parkoló miatt, esőkert kialakítása, érzékek kertje, magaságyások, idősek parkja 2.1.1. D) D1) d1) d2) 7) Önállóan támogatható tevékenység – Szociális alapszolgáltatások
– Eszközbeszerzés eszközök és bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése és járműbeszerzés
– Az idősek nappali ellátásának bővítéséhez (bútorzat), továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz (segélyhívó készülékek) kapcsolódó eszközök, bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, emellett az udvar kialakításához tárgyi eszközök (idősek parkjába magaságyások, sport eszközök) beszerzése, a szociális étkeztetéshez kapcsolódóan gépjármű beszerzés 2.1.1. D) D2) d1) d2) d3) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek Akadálymentesítés Meglévő épület projektarányos akadálymentesítése, bővítmény teljes körű akadálymentesítése, udvarrész akadálymentesítése 2.1.2.1.1) Energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése – Bővítményben a TNM rendelet előírásainak teljes körű megfelelés, napelemes rendszer és hőszivattyú, meglévő épület gépészeti felújítása 2.1.2.1.3) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása az ÁÚF, a Felhívás és a KTK előírása alapján 2.1.2.1. 4) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztés 2.1.2.2.D) d1) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése 2.1.2.2.D) d2) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése 2.1.2.2. D) d3) Megújuló energiaforrások kialakítása Az épületszárnyra min. 6 kW napelem telepítése, hőszivattyús rendszer kialakítása 2.1.2.2.D) d5) Tálaló konyha fejlesztése esetén az épülethez tartozó telekhatáron belüli külső terek kialakítása, átalakítása, felújítása 2.1.2.2. D) d6) Elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés kiépítése a beruházás környezetében 22 kW teljesítményű DC töltő kialakítása 2.1.2.2. D) d8) A projektben nagy hangsúlyt fektetünk az akadálymentesítésre, az energiahatékonyságra, a környezetbarát és családbarát megoldásokra, mindemellett a költséghatékonyságra.

2.rész: Göd, Duna-part Nyaralóházak TOP_Plusz-1.2.1-20 éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése
Göd, Duna-part Nyaralóházak (TOP_Plusz-1.2.1)

A projekt célja, Göd Duna-part Nyaralóházak területén megtalálható – önkormányzat tulajdonban lévő – étterem/rendezvényterem felújítása és hosszú távú gazdaságos üzemeltetése.
Projektünk keretében konyha/étterem/rendezvényhelyíz hármas egyidejű felújításával jelenleg hiányzó szolgálatások is elérhetőek lesznek a településen. Ez az egyetlen önkormányzati tulajdonban lévő gazdaságosan felújítható étterem és rendezvényhelyszínnek alkalmas épülete. Az önkormányzat a fejlesztés szükségességének és a lakossági igények felmérése érdekében kérdőíves felmérést végzett a felújított étterem/rendezvényhelyszín kialakításának szükségességéről. A válaszadók 87%-a szükségesnek érzi egy felújított étterem/rendezvényhelyszín kialakítását. A fejlesztés hozzájárul a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez (közösségi programok), az egészséges életmód (pl.: jóga, fitness) és az aktivitást megőrző programlehetőségek biztosításához, színvonalasabb előadások tartására ad lehetőséget. A felújított rendezvényterem (273 nm) nagyobb létszámú rendezvények (pl.: esküvők) adhat helyet, illetve a szülők várakozóhelyeként is szolgál.
Projektünk keretében olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely egyszerre növeli a településen elérhető közösségi és sportszolgáltatások számát, minőségét hozzájárulva a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához, továbbá a település általános környezeti állapotát is javítja. A kialakításra kerülő közösségitér a lakosság, civil szervezetek széles korcsoportja számára biztosít majd lehetőséget a kikapcsolódásra. a fejlesztés keretében a étterem/rendezvényhelyszín és környezete család- és klímabarát módon kerül megújításra, a beavatkozások területe alkalmas lesz a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, rendezvények (esküvők, céges rendezvények, civil összejövetelek, városi rendezvények) megtartására, ezáltal növekszik a társadalmi jólét, a település vonzóbbá és élhetőbbé válik, így elősegítve a lakosság helyben maradását. Projekt hozzájárul a helyi kulturális szolgáltatások bővítéséhez és fejlesztéséhez.
A projekt keretében az épület felújításakor megújuló energiaforrás hasznosítás során napelemes rendszer telepítése került kiválasztásra, mivel az épület hőszivattyús fűtéséhez kapcsolódó villamosenergia igényt részben fedezni tudja. A hőszivattyús rendszer tekintetében a levegő-levegő típus került kiválasztásra, mivel a további típusok jóval magasabb bekerülési költséggel járnak. A megújuló energiaforrás hasznosításának elemzése kapcsán a napelemes kandeláber került kiválasztásra, mivel a kültéri világítás villamosenergia igénye gyakorlatilag lenullázódik. A fentiek alapján 3 különböző megújuló energiás megoldás (napelem, hőszivattyú, napelemes világítás) kerül megvalósításra. A megvalósítási helyszínen kerékpártámaszok kerül elhelyezésre. A projekt kertében füvesítés, zöldterület és biodiverzitás megőrzését szolgáló park is kialakításra kerül, továbbá faültetés is megvalósul. A projekt révén a zöldterületek minősége, összetétele javul. A beruházás révén olyan zöldfelületek jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a település fenntarthatóságához, klímasemlegességéhez, klímaalkalmazkodásához, csökkenti a hőszigethatást, illetve védelmet nyújt a por és zajszennyezéstől. A fejlesztés helyszínén csapadékvíz vápában/zárt csatornában történő elvezetése és esőkert kialakítása a területen (ez utóbbi egy növényzettel beültetett mélyedés, ami időszakosan tározza és szikkasztja a vizet és olyan növények vannak beültetve, amik bírják az időszakos elöntést).A projekt keretében meglévő épület felújítása valósul meg, a pályázati felhívás előírásinak megfelelően a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kialakításra kerül akadálymentes parkoló, az épület főbejárata akadálymentes kivitelben készül, kialakításra kerül akadálymentes mosdó, továbbá biztosított lesz az akadálymentes elérési útvonal az akadálymentes mosdó és parkoló között.
A fejlesztés indokoltsága
Jelen állapotában a konyha/étterem nyílászárói teljesen alkalmatlanok a fűtési hő megtartására, az épület szigeteletlen, a tető, különösen a lapos tetők többször beáztak, a radiátorok nem hatékonyak, a csapadékvíz elvezetés állapota leromlott és részben megoldatlan, a burkolatok legtöbbje sérült és elavult, esztétikailag nem felel meg. A falak sok helyen vizesek, a szennyvíz és zsírfogó csatornarendszer műszakilag elavult, az elzsírosodás miatt a sok tisztítás ellenére sem használható megfelelően. Az étteremhez tartozó vizesblokk kapacitása kevés, a szaniterek elavultak, az épület energiapazarló.

3.rész: Göd, Huzella főzőkonyha TOP_Plusz-1.1.1-21-PT1-2022-00004 éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése
Göd, Huzella főzőkonyha (TOP_Plusz-1.1.1)

A tervezéssel érintett terület Göd város központi részén található. A telken egy több épületből álló iskola található. A tervezéssel érintett épületrész földszinti részén, az Alkotmány utcáról nyíló telekbejáratnál található az Iskola diákjait ellátó üzemi konyha. A konyha és azt magába foglaló épület az 1950-60-as években épülhetett, a kornak megfelelő műszaki színvonalon.
Az épület szerkezeti rendszerét tekintve tökéletes állapotban van. A szerkezeten sehol nem fedezhető bármilyen károsodásra, tönkremenetelre utaló nyom, és a környezetében sem látható olyan elváltozás, ami erre utalna. A homlokzati megjelenését tekintve azonban eljárt felette az idő. A meglévő ablakok korszerűtlenek, a falszerkezetek jelenlegi formájukban nem felelnek meg kor energetikai igényeinek. A belső térben a térszervezés, helyiségek kapcsolatai alapvetően megfelelnek, de az elmúlt évek során a prioritások megváltoztak, néhány esetben a hangsúlyok eltolódtak, ami miatt a változtatás szükségessé vált. Az jól látható, hogy burkolatok, falfelületek, nyílászárók (külső és belső is) korszerűtlenek, bármilyen felújításuk, javításuk a technológiai színvonalukon nem változtat, azok cseréje elkerülhetetlen.
A meglévő konyha homlokzati falszerkezeti tartószerkezeti szempontból kifogástalanok, de hőtechnikailag, esztétikailag már nem megfelelőek! A belső burkolatok korosak, azokat hagyományos technikával tisztán tartani már nagyon nehézkesen, sok esetben csak jelentős mennyiségű vegyszer felhasználásával lehetséges. Ebből kiindulva azok cseréje indokolt és szükséges. A falfelületek festése egyszerű diszperziós festés, mely alapvetően megfelelő, de a felületek tisztítását nem teszi lehetővé. A padlóburkolatok is elavultak, kopottak, helyenként repedezettek, így cseréjük indokolt és szükséges.
A konyha részen a technológiák változását igyekeztek a berendezések cseréjével követni, de az alapvető gépészeti rendszerek korszerűsítése nem történt meg, inkább csak karbantartási munkálatokat végeztek. Ennek megfelelően a gépészeti rendszer is korszerűtlen, azt felülvizsgálni, áttervezni, átalakítani szükséges. Nagy hiányossága a konyhának, hogy jelenleg nem rendelkezik hatékony, jól tervezett gépi elszívással. Mely egyrészt az ott dolgozók, másrészt az épületrész emeleti részén elhelyezett tantermekben tanuló diákok életét is megkeseríti.
Az épületrészhez tartozó udvarrész jelenlegi állapotában bár használható, tervezettnek, vagy egyáltalán rendezettnek semmiképpen sem nevezhető. Az épület közvetlen környezetétől eltekintve burkolt felület még a gépkocsi közlekedésre használt felületeknél sem fedezhető fel.
A meglévő zöldfelületek esetlegesek, azokat a természet saját kedvére alakította, ott tudatos emberi beavatkozás nem érhető tetten! A kialakult burkolt felületek felett is eljárt már az idő. Nagyobb részt helyszínen betonozott felületek, melyek töredezettek, helyenként balesetveszélyesek. A gépkocsik parkolása a zöldfelület kárára történik, az autók által kitaposott felületeken. Az épületrész megközelítése nem akadálymentes, mert a két meglévő bejárata előtt előlépcsőt alakítottak ki 2 lépcsőfok kialakításával. Ezeken keresztül egy mozgásában korlátozott személy egyedül nem képes az épületbe bejutni.
A konyha közművezetékeinek (víz, szennyvíz, elektromos) felújítása az épület építése óta nem történt meg a gyakori meghibásodások és dugulások miatt indokolt. A külső nyílászárók cseréje és a LED-es lámpatestek az üzemeltetési költségeket csökkentik. Az étkezőben lámpatest csere és asztal, szék csere szükséges a kulturált körülmények biztosítására.

4.rész: Béke út felújítása TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00015 éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése
Béke út felújítása (TOP_Plusz-1.2.3)
Göd Város Önkormányzatának célja a városban lévő gyűjtő út, a Béke út vasút és Duna közötti multimodális csomópontot érintő szakaszának felújítása összhangban a felhívás támogatható tevékenységi körével. Fejlesztésünk a közösségi közlekedés fejlesztésére, a táji-, természeti potenciálok megőrzésére irányul. Az útfelújítással az Önkormányzat általános célja a meglévő útburkolatok szélesítése és felújítása, a csapadékvíz elvezetés megoldása és korszerűsítése, személygépkocsik számára várakozóhelyek kialakítása, valamint a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése. A tervezett kialakítást az útburkolat felújításán kívül annak a célnak az elérése határozta meg, miszerint a tervezett útfelújítás lehetőség szerint közművek védelme és/vagy kiváltása nélkül, valamint minél kevesebb fakivágással legyen megvalósítható.
A településen lévő gyűjtőút mely helyrajzi száma 71 illetve 524, jelenleg leromlott állapotban van. Mivel a település egyik legforgalmasabb útja, így megépítése óta folyamatosan használatban, üzemben van. Nagyobb felújításra eddig nem került sor, csak zúzalékos kátyúzás és felület kiegyenlítés történt önkormányzati forrástól függően. Mára az út állapota erősen kifogásolt állapotúnak mondható, helyenként a biztonságos közlekedés feltételeinek sem tesz eleget. A felújítással érintett útszakasz hossza 624,77 m. Az időszakos karbantartási feladatokat elvégzi az önkormányzat önköltségből, de a teljes útszakaszok felújítását támogatás nélkül nehezen tudja megvalósítani. A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzóbbá és élhetőbbé válik. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés tárgya szerinti utca által több közintézmény, munkahely egyszerűbben és komfortosabban elérhető, a projekt javítja a munkába járás körülményeit, elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, amely cél valós lakossági igény. A fejlesztés részcéljai: Az út felújításával együtt az önkormányzat komplex beruházást hajtana végre, mely javítaná az itt élő lakosság életszínvonalát is.
Gyalogosbarát közlekedés kialakítása: A felújítás keretében a járdakapcsolatok akadálymentesítése, valamint járdafelújítás és új járda építése valósul meg. Járdaépítés az alábbi helyeken és hosszban, összesen 205,4 m történik: – a József Attila utca és a 2-es főút, 58 m, – a Petőfi utca és Vasvári utca, 95,37 m, – valamint a Kodály Zoltán utca és az Gödi Kastély Óvoda közötti szakaszon, 52,05 m.
Kerékpárosbarát műszaki megoldások létesítése: kerékpáros nyom kialakítása, piktogrammok festése, Eurovelo 6 útvonal megközelíthetősége, tájékoztatás táblázással, 2 db kerékpáros szervízpont kialakítása, kerékpártárolók építés, forgalomlassító párna, 40 km/h forgalomkorlátozás biztosítása.
A tervezett útfelújítás során alapvetően megmarad a jelenlegi forgalomszabályozás, a 0+000- 0+475 kmsz. között kétirányú és a 0+475 – 0+624,77 kmsz. között egyirányú a forgalmi rend. A tervezési szakaszon 40-es sebességkorlátozás került tervezésre, valamint a Petőfi Sándor utcai Eurovelo 6 útvonal tájékoztatásának a táblázása. A jelenlegi burkolatjeleket kiegészítve tervezett kerékpáros nyom jelzés és kerékpáros piktogrammok kerülnek felfestésre. Az út forgalomszabályozását a közúti jelzőtáblák szabályozzák. A tervezési szakasz elején és végén 1-1 db kerékpáros szervízpont, valamint U alakú kerékpártámaszok létesülnek, ezzel is ösztönözzük és növeljük a kerékpárhasználók számát. Az Eurovelo 6 kerékpárút védelmében a 0+219 km szelvényben forgalomlassító párna valósul meg. Parkoló kialakítása: A Kodály Zoltán út és a Duna között 4+1 db mozgáskorlátozott, jelenleg is parkoló felület kerül leburkolásra, valamint egy 3 férőhelyes parkoló épül a Petőfi Sándor utcánál.
Csapadékvíz elvezetés: Jelenleg a vízelvezetés az érintett felújításra váró úton megoldott, de ezek az úttartozékok műszaki állapota igen leromlott. Így indokolttá vált az út mentén a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése is. A tervezett szakaszon a felszínre hulló csapadékvíz, a tervezett burkolatok esésviszonyainak megfelelően kerül a meglévő, profilozandó szikkasztóföldárokba, víznyelőbe vagy gyephézagos árkokba. A Beck Ö. Fülöp tér környezetében a meglévő 3 helyen és további 1 db új víznyelő épül, melyek 21,3 fm+16 fm hosszú, 5 ‰ esésű O 300 KG-PVC csövön keresztül vezetik a vizet a szikkasztótömbbe, mely jelenleg eltömődött állapotát meg kell szüntetni és a 10 m3-es kulé szikkasztó karbantartása szükséges. A Petőfi utca és a Vasvári utca közötti szakaszon a meglévő és tervezett gyephézagos árkok egyedi víznyelőrácsos járható fedlappal kerülnek kialakításra. További tervezett csapadékvízelvezetési munkálatok: a végszelvényben a régi eltömődött víznyelők takarítása és szintbeemelése, a csatornák, tísztító aknák min.15 cm vastag, homokos-kavics ágyazatra fektetése, körülöttük szemcsés anyagból rugalmas ágyazat kialakítása, az alapréteg és az ágyazat tömörítése.
Kapubejárók kialakítása: A meglévő kapubejárók burkolata – amennyiben állapotuk megfelelő – megtartandó. Másik részüket a megépítendő burkolat magassága miatt át kell építeni, amelyet az építés során kialakuló viszonyok alapján a legkeskenyebb használható szélességre korlátozunk. A kapubejárókat az új, kialakult burkolatszél magassági elhelyezkedésétől függően szükség szerint teljes felületén, vagy részlegesen átépítjük. Megvalósításának módját és a megépítendő pályaszerkezetet egyenként az érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetjük. Az átépítés során törekedünk egységes burkolattípus(ok) alkalmazására. Növénytelepítés, zöldfelületek rendezése: A klímaváltozás hatásaira építészeti, településökológiai szempontból is szükséges felkészülni. Településklíma-javító, hősziget-hatás ellen 13 db fa, illetve 51 db cserje ültetését tervezzük, kialakításra kerül egy 57 nm-es esőkert, valamint többek között megvalósul a meglévő növényzet ápoló metszése, gyökérvédelme, meglévő fák köré kaloda készítése. Kiemelt célunk a fejlesztés területén a meglévő növényállomány védelme, a fakivágás minimalizálása, így csak azok a fák kerülnek kivágásra melyek egészségi állapota, habitusa nem megfelelő. A telepítendő fák árnyékuk, lombozatuk révén képesek egyfelől csökkenteni az éghajlatváltozásból adódó szélsőséges hőmérsékleti terhelést, másrészt szűrik az emberi tevékenységből származó levegő és hangszennyező hatásokat is. A levegőminőség javulásával, és megfelelő intézkedésekkel nő az egészségesen várható élettartam, javul a települési környezet minősége és a település klímaalkalmazkodási képessége.

Vállalkozó feladatát képezi továbbá a rezilencia vizsgálatok (támogató részére történő) benyújtását követő 12 hónapon belül a támogató által esetlegesen tett észrevételek, módosítási javaslatok felülvizsgálatában való közreműködés.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): valamennyi rész tekintetében a szerződéskötést követően, a szerződés aláírásától számított 45 naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

V. A teljesítés helye: 2131 Göd

VI. Fizetési feltételek:
Valamennyi rész tekintetében a Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést (a 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés) követően benyújtott végszámla alapján kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db nettó 1 millió forint értékű éghajlatváltozási rezilencia elvégzésére vonatkozó referenciával.

Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre pályázik, a referenciát elegendő egy ajánlati részre vonatkozóan megfelelően igazolni – nem szükséges részenként külön referenciát igazolni.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Valamennyi ajánlati rész tekintetében, a legjobb ár-érték arányú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 90
2. Az ajánlati felhívás VII.Alkalmassági minimumkövetelmények pontjában meghatározott további 1 rezilenciavizsgálat elvégzése referencia megléte, igen/nem, Súlyszám: 10
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

A fenti módszerez alapján kiszámított pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Ajánlatkérő többlet minőségi szempontként azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e az ajánlati felhívás VII.Alkalmassági minimumkövetelmények pontjában meghatározott további 1 rezilenciavizsgálat elvégzése referencia megléte. Ajánlatkérő a többlet referenciánál nem vizsgálja annak értékét.

Igen megajánlás: 10 pont
Nem megajánlás: 0 pont

(Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik további 1 db referenciával, úgy az ajánlata nem érvénytelen. Felolvasólapon kérjük a nem választ feltüntetni.)

Amennyiben ajánlattevő rendelkezik további 1db referenciával, úgy kérjük azt feltüntetni az ajánlati felhívás 3.sz. Nyilatkozat a referenciákról nyilatkozatban.

Ajánlatkérő nem követeli meg mind a 4 részben különböző referenciák meglétét, tehát az 1 db megfelelő tartalmú referencia elfogadható mind a 4 ajánlati részhez.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek a pontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén a Gödi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének jelenlétében történő sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
valamennyi ajánlati rész tekintetében 2023. január 19. 11.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2023. január 19. napjáig 8:00 és 11:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) történő megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2023. január 19. napján 11:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: igen, ajánlat benyújtható valamennyi részre önállóan

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2023. január 19. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban történő megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat TOP pályázatokhoz kapcsolódó éghajlatváltozási rezilencia vizsgálatok beszerzése 4 önálló részben” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2023. 01. 12.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrást a 2023. évi költségvetésben tervezni szükséges.

Dátum: Göd, 2023. január 12.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A pénzügyi forrást a 2023. évi költségvetésben tervezni szükséges.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető h.

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– Alapszolgáltatási központ műszaki dok
– Béke út felújítása műszaki dok
– DPNyH műszaki dok
– Huzella Főzőkonyha felújítása műszaki dok