I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Márk Eszter
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: markeszter@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
„Útépítési tervek elkészítése Gödön” az alábbi műszaki leírásban valamint a mellékelten csatolt dokumentumokban foglaltak alapján (Úttervezési program, részletes műszaki tartalom, tervezési standardok,)
Helyszínek:
• Béke út felújítás (500 m),
• Délibáb u. építés (300 m)
• Csokonai u. építés (300 m)
• Rómaiak útja építés (800 m)