Díszpolgárok

Balassa Tibor

1908. április 26-án született a Somogy megyei Igal községben. Az általános és a középiskolát Dombóváron, illetve Kaposváron végezte, majd a sikeres érettségi vizsga után tanulmányait Mosonmagyaróváron, a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián folytatta. Oklevelének megszerzését követően mezőgazdászként dolgozott, később pedig igazgatója, majd résztulajdonosa lett egy kisebb konzervgyárnak.
A második világháború után a Független Kisgazdapárt képviselője, 1946 októberétől a következő év augusztusáig Heves megye főispánja. 1947-től kezdve kisemmizve, vagyonától megfosztva egy Gyöngyös melletti településen kétkezi munkával tartotta el családját. Néhány év múlva feleségével és leányával egy kis hegyi faluba költözött, ahol előbb agronómusként, majd a helyi termelőszövetkezet elnökeként tevékenykedett.
1973-ban, nyugdíjazását követően a gödi termelőszövetkezetben vállalt munkát, emellett a szövetkezet lapjában közölt írásokat. Az újság megszűnése után a Gödi Körkép megszületésénél bábáskodott, amelynek aztán több mint tíz éven át volt a munkatársa, illetve szerkesztője. Ezernél is több írása jelent meg a lapban, elsősorban a sportrovatban.

A legkedvesebb sportág számára a kézilabda volt. Nem véletlen tehát, hogy hosszú éveken át vezette a Dunamenti Mgtsz kézilabda-szakosztályát, s a gödi lányok sikereiről gyakran adott hírt a Pest Megyei Hírlapban. (Akkoriban még nem létezett a Balázsovits János Sportcsarnok, s a női kézilabdacsapatnak a Németh László Általános Iskola biztosított edzéslehetőséget tornatermében.) A kézilabdás lányok a termelőszövetkezet megszűnését követően a GSE-ben folytathatták sportpályafutásukat.
Rengetegen ismerték és tisztelték őt a településen. A „gödi krónikás” naponta gyalog, kerékpáron, autóbuszon vagy éppen vonaton járta körbe a községet, és gyűjtötte össze, majd írta meg azokat a híreket és eseményeket, amelyek számot tarthattak a lakosság érdeklődésére.
1999-ben, a Gödi Körkép tizedik születésnapja alkalmából a felelős kiadó, llyés Gizella alpolgármester elismerő oklevelet adott át Balassa Tibor szerkesztőnek. A kitüntetett meghatott szavakkal mondott köszönetet, és a jelenlévő munkatársai és barátai előtt ígéretet tett arra, hogy az immár betöltött 91. életéve után örömmel folytatja munkáját a lapnál az elkövetkező 91 évben is.
Sajnos a sors másképpen rendelkezett. Balassa Tibor 1999. december 30-án elhunyt. Utolsó útjára sokan elkísérték az alsógödi újtemetőbe. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000-ben posztumusz díszpolgári címet adományozott Balassa Tibornak, amelyet a kitüntetett özvegye vett át Szegedi Sándor polgármestertől.