Élet a városban

Hírességek

Az időszámításunk előtti 7. században született neves hellén poéta, Alkaiosz szerint nem a jól rakott kőfalak adják a várost, hanem az olyan polgárok, kik avval, mi megvan, élni tudnak. S mily szépen rímelnek erre a mi Berzsenyi Dánielünk sorai: „Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”

Díszpolgárok

GÖD DÍSZPOLGÁRAI

A rendszerváltást követően alkotta meg a község akkori képviselő-testülete azt a rendeletet, amely más kitüntetések és elismerések mellett szól a Göd Díszpolgára cím adományozásáról is, amely „olyan országosan ismert, köztiszteletben álló és Göddel valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit érdemeiért, tevékenységéért a Képviselő-testület arra érdemesít. (…) A cím posztumusz is kiadható.”
1994-től napjainkig összesen tizenhat díszpolgári címet ítélt oda arra érdemeseknek a mindenkori képviselő-testület, s noha Göd csupán 1999. augusztus 20-án kapta meg a városi rangot, e jeles személyeket a város díszpolgáraiként tartjuk számon.
Mindenképpen szólnunk kell arról, hogy Alsógöd és Felsőgöd Göd néven 1970-ben történő egyesítése előtt a két önálló község vezetése is adományozott díszpolgári címeket. Tudomásunk szerint Alsógöd a megalakulásától fogva egyetlen alkalommal élt a lehetőséggel, s Endre Lászlót fogadta díszpolgárrá. Felsőgöd díszpolgára lett viszont gróf Apponyi Albert, dr. Krakker Kálmán, Bozóky Gyula, dr. Preszly Elemér, Szécsi Kálmán, és korántsem vagyunk biztosak abban, hogy teljes ez a névsor.
Az viszont kiderül a fentebb leírtakból, hogy akad olyan jeles gödi notabilitás, akinek kétszer is adományoztak díszpolgári címet. Máig nem kapott viszont díszpolgári címet településünk hírességei közül mások mellett például Bernáth Aurél, dr. Huzella Tivadar és Kóczán Mór.
A következő személyek, szám szerint tizenhatan kaptak tehát díszpolgári címet 1994-től napjainkig, pontosabban a máig legutolsó adományozásig, 2011-ig. Bekeretezett arcképeik a Polgármesteri Hivatal első emeleti folyosójának falain láthatóak, életútjukról, Göd érdekében végzett munkásságukról pedig a honlapunkon olvashatnak. Mindazoknak, akik a díszpolgári címek adományozásakor elhangzott méltatásokkal, laudációkkal ki tudják egészíteni az életrajzokat, köszönettel fogunk tartozni.

1994.: Nagy László (1912–1994)
1995.: Nemeskéri Kiss Miklós (1820–1902)
1996.: Iván Kovács László (1930–1957)
1997.: Váraljai István (1922–1997)
1997.: Ungvári Kálmánné (1913–2004)
1999.: Szász Ferenc (1907–2006)
2000.: Balassa Tibor (1908–1999)
2000.: Ambrus László (1915–1988)
2002.: Dr. Varasdy Sándorné, Zichy Henriette grófnő (1906–2000)
2002.: Híres László (1917–2008)
2004.: Kammerer Zoltán (1978– )
2004.: Dr. Wigner Jenő (1902–1995)
2004.: Göncz Árpád (1922–2015)
2006.: Ország Tibor (1954– )
2009.: Bozóky Gyula (1878–1954)
2011.: Jelenits István (1932– )
2023.: Koncz Gábor (1938- )

Pro Urbe-díjasok

Göd önkormányzata az 1990-es évek közepén hozott rendeletet a helyi kitüntető címekről, amelyek között – a felsorolásban ötödikként – szerepel a Pro Urbe-díj is, „azon személyek részére, akik Göd városának fejlődését segítették, hírnevét munkásságukkal öregbítették.”

Napjainkig a következő személyek részesültek e rangos kitüntetésben.

2000: Kammerer Zoltán
2009: Czadró József
2009: Kovács László
2011: Bagócsi Sándor
2014: Dr. Horváth László
2014: Dr. Erdélyi István
2016: Bátorfi József
2016: Nagy Gábor
2016: Dr. Csaba Attila
2017: Láng József
2018: Nagyréti Tamás
2019: Lászlóffy Emil (posztumusz)
2019: Gönczy Gyula (posztumusz)
2020: Veres Mihály
2021: Gallé Gábor
2022: Wagner László
2023: Vizváry Vilmos, Horváth Szilárd József

További kitüntetettek

A következő oldalakon kísérletet tettünk arra, hogy lajstromba vegyük mindazokat, akik Göd várossá nyilvánítása óta az önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések és egyéb elismerések bármelyikében részesültek. Abban azonban sajnos szinte bizonyosak vagyunk, hogy a névsor korántsem teljes, s talán nem is mindenütt pontos.
Ennek okán örömmel és köszönettel vesszük a honlap olvasóitól a kiegészítéseket és a helyesbítéseket, ám azokat segítőinknek dokumentumokkal kell indokolniuk.
Természetesen fejet hajtunk azon gödi polgárok előtt is, akik az elmúlt évtizedek során magas állami vagy szakmai elismerésben részesültek.
Gloria vobis omnibus!

SALKAHÁZI SÁRA-DÍJ
E kitüntetést a Gödön kiemelkedő szociális munkát végző személy kaphatja meg, s évente akár többen is részesülhetnek a díjban.

1999: Szegvári Andrea
2007: Joó Istvánné, Mikó Istvánné
2008: Elekes Dénesné
2010: Czuczor Józsefné
2011: Dr. Kármán Gábor, Dénes Gáborné, Farkas Zoltánné, Megyeri Ilona, Szegedi Barbara, Mészáros Tamás
2012: Kántorné Tóth Erzsébet
2013: Kántorné Tóth Erzsébet
2014: Gyuris Irén
2015: ifj. Ormos-Szilágyi Lászlóné
2016: Tóth Ildikó
2017: Violáné Kiss Zsuzsanna
2018: Csányi Zsoltné, Dénes Gábor Ferencné, Kertészné Antal Márta, Szegedi Barbara Krisztina
2019: Szőke Krisztina
2020: Szajbert Istvánné, Bogdányi Krisztina
2021: Karaszek Ernőné
2022: Lukács Józsefné

KÓCZÁN MÓR-DÍJ
A díj a tárgyévet megelőző évben nyújtott kiemelkedő sportteljesítmény alapján, bármely sportágban, négy kategóriában kerül kiosztásra. Ezek sorrendben: kíváló sportteljesítményt nyújtó nő és férfi, valamint csapat, illetve edző, sportszervező vagy egykori élsportoló. (Nem minden évben osztanak Kóczán Mór-díjat valamennyi kategóriában.)

2000: Juhász Zsuzsanna kézilabdázó, Szaszák Dénes kajakos, GSE asztalteniszcsapat
2001: Németh Andrásné kézilabdázó, Várnai Zoltán Soma kajakos, GSE Kosárlabda Szakosztály
2002: Kollár Balázs kosárlabdázó, Gödi SE női kézilabdacsapat
2003: Bagócsi Barbara kézilabdázó, Ráth Tamás, Gödi Dunapart Öregfiúk Csapat
2004: Havas Eszter kajakos, Szabó Zoltán hosszútávfutó, GSE Kajak-kenu Szakosztálya
2005: Balázsovits Mónika kézilabdázó, Balogh István díjlovagló, 1992-es fiú focicsapat
2006: Kovács Fatima triatlonos, Kulifai Tamás és Pély Dávid kajakpáros, Németh András edző
2009: Havas Eszter kajakos, Bán Kristóf kajakos, U19-es labdarúgócsapat
2014: Petró Bettina kézilabdázó, Lukács István kajakos, GSE női felnőtt kézilabdacsapata
2015: Váczai Enikő kajakozó, Havas Balázs kajakozó, GSE női felnőtt kézilabdacsapata
2016: Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt curling vegyes páros, GSE Kajak-Kenu Szakosztály tagjai
2017: Vass Réka Virág karatéka, Lukács István kajakozó
2018: Kőhalmi Emese kajakozó, Vajda Béla sárkányhajós, GSE Asztaltenisz Szakosztály
2019: Kácsor Gréta kézilabdázó, Gál András kajakos, gödi sárkányhajósok, Rabnecz Károly sportszervező
2020: Lendvai Sára táncos, Szabó Vilmos kajakozó, Heavenwards Dance Studio, Kadocsa Anna sportszervező
2021: Báthory Dániel kajakozó, Szabó Vilmos és Maszárovits László kajakpáros, Dézy Ivett táncoktató
2022: Sinkó Panna kajakos, Zoboki Zoltán kajakos, GSE U13- (fehér) focicsapata, Gulyás Miklós edző
2023: Varga Zalán, Káplár Zillé, Gödi SE NB II-es felnőtt női kézilabda csapata, Németh István edző

AZ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ

Adományozható Göd Város közigazgatási területén lévő óvodákban és iskolákban oktatást-nevelést végző egy-egy óvodapedagógusnak, tanítónak és tanárnak – intézményenként az egymást követő években elváltva, figyelembe véve az eltérő pedagógusi, óvodapedagógusi létszámokat.

2007: Guoth Emilné, dr. Bajnóczy Barnáné, Dajkáné Tóth Ágnes
2008: Zsezserán Jánosné, Kiss Bálintné, Bagócsi Sándorné
2009: Kasza Valéria, Palásthy Árpád, Bertuczné Dávid Mária
2010: Zachár Zsuzsanna, Bőléné Tóth Ágnes, dr. Tölgyesi Tóth Mária
2011: Véghné Tóth Andrea, Nagy Leventéné, Sővér Ferencné
2012: Sassaráné Simon Beatrix, Koréhné Szűcs Mária, Bereginé Antal Csilla
2013: Dr. Nagyné Kőfalvy Enikő, Király Krisztina és Stetina Mónika
2014: Sallai Gabriella, Arany-Tóth Ágnes, Hindelsné Kőszegi Zsuzsanna
2015: Járdiné Kasza Valéria, Vinczéné Serman Erika, Vojkó Katalin, Kardos Eszter
2016: D. Nagy Judit, Sipos Ferencné, Turcsánné Marjai Éva
2017: Vilhelm Ferencné, Gács Zsuzsanna, Hendrik Lászlóné
2018: Leopold Ildikó, Polyák Zsuzsanna, Farkas Ilona, Benkovicsné Bolla Márta, Kemény Gábor
2019: Szabóné Réz Katalin, Detréné Köő Mária, Sós Béláné
2020: Kocsis Katalin, Sági Péter, Medve Sándorné
2022: Majerné Tóth Mária, Jánosiné Kovácsházy Beáta, Bereginé Antal Csilla
2023: Perlaky Kamilla, Bérczesné Leányvári Anikó, Hodován Józsefné

MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT, KULTÚRÁÉRT ÉS NEVELÉSÉRT DÍJ
Adományozható Göd Város közigazgatási területén lévő oktatási vagy kulturális intézményben – intézményenként egymást követő évben felváltva – a művészet és kultúra területén kiemelkedő munkát végző művészetoktatónak, könyvtárosnak, művelődésszervezőnek, speciális végzettségű pedagógusnak.

2007: Kovács Gabriella
2008: Czinóber Klára
2009: Bodai Ágnes
2010: Nyikes Róbert
2011: Árkossy Viktorné Kovács Mónika
2012: Geréné Sulyán Rita
2013: Tóth Tamás
2014: Hajtó Ilona
2015: Nagyné Herczeg Györgyi
2016: Nyikesné Boross Anett
2017: Árkosy Mónika, Wagner László (különdíj)
2018: Szottfriedné Joó Adrienn
2019: Boldog Mónika
2020: Balogh Edina
2022: Kolláth András
2023: Droppán Györgyi

GÖD VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT
A díjat a Gödi Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselője, ügykezelője vagy munkavállalója kaphatja meg, aki munkáját huzamosabb ideje eredményesen és kiemelkedő színvonalon végzi.

2010: Ottinger Gabriella (posztumusz)
2011: Kocsis Györgyné, Tóthné Kolter Márta
2013: Kollárné Resch Edit
2014: Aszódi Andrásné
2016: Sápi Katalin
2017: Popele Julanna, Mészáros Tamás
2018: Renk Erna
2019: Svirzsovics Ferenc
2020: Ludmány Judit, Szokolainé Obermayer Éva
2021: Kovács Krisztina
2022: Dénes Gábor Ferencné
2023: Juhász Anita

GÖD VÁROS ALKOTÓ- ÉS ELŐADÓMŰVÉSZ DÍJ
Városunk közigazgatási területén belül huzamosabb ideje eredményesen működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, művészeti közösségeknek adható a díj.

2013: Szalma Edit
2014: Vertel Andrea
2015: Gaude Kórus
2016: Berkes János
2017: Pászthy Júlia
2018: Gödi Ifjúsági Fúvózenekar
2019: Felsőgödi Munkás Dalkör
2020: Mág Tamás (posztumusz)
2022: Báli Péter
2023: Maszk Bábszínház és Bartha Tóni Bábszínház

GÖDI GYERMEKEKÉRT DÍJ
A kitüntetés azon bölcsődei gyermekgondozóknak, óvodai dajkáknak és védőnőknek adható, akik munkájuk során kimagasló szakmai tevékenységet végeznek. (A négy állománycsoport tagjai évente forgó rendszerben kerülnek díjazásra.)

2015: Kiss Lászlóné
2016: Rudolf Tiborné
2017: Kántorné Tóth Erzsébet
2018: Papp Henrietta, Sallai Erzsébet
2019: Guba Rolandné
2020: Grécziné Dóka Melinda
2022: Molnár Krisztina
2023: Nyírő Judit

GÖDI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ
E díj a Gödön az egészségügy területén legalább öt éve kiemelkedően végzett szakmai munkáért adható minden évben egy orvos és egy egészségügyi szakdolgozó részére.

2015: Dr. Kamarás Attila, Frey Lászlóné
2016: Dr. Pruzsinszkyné Dr. Szabó Ibolya, Kővári Józsefné
2017: Dr. Lantos István, Tóth Lászlóné
2018: Dr. Mészáros Károly, Horváth Tamásné
2019: Dr. Sükösd Zsuzsanna, Szajbert Lajosné
2020: Dr. Lepp-Gazdag Anikó, Pásztorné Szénási Ágnes
2022: Dr. Papirnyik Júlia, Tóth Judit
2023: Dr. Csatlós Györgyi Beatrix, Helmeczi Ferencné

PRO VIGILANTIA GÖD DÍJ
Az elismerés rendőröknek, katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítőknek, a Honvédség kötelékébe tartozóknak és polgárőröknek adományozható beosztástól, állománycsoporttól, szolgálati helytől függetlenül azoknak, akik az előző naptári évben példamutató és kimagasló cselekedetükkel a legnagyobb szolgálatot tették Göd lakosainak biztonsága érdekében.

2018: Újhelyi József
2019: Babus Gábor
2020: Ternay István
2021: Tóth Tamás
2022: Jászainé Halmai Katalin
2023: Tokár Csaba

GÖDÉRT EMLÉKÉREM
Az emlékérem egyszeri vagy időszakos, Göd életében nagy jelentőséggel bíró,
általános elismerést kiváltó teljesítményért, illetve tevékenységért adható.

1998: Borbély Magdolna
1999: Ország Tibor, Szotyori Nagy Gábor
2000: Tóth B. Zoltán, Bátorfi József
2002: Bagócsi Sándor
2007: Dr. Romsics Ignáczné, dr. Faragó László, Meszlényi Zoltán
2008: Georges Pons
2009: Fojt Attila
2011: Reisenbüchler Sándor

GÖD SPORTJÁÉRT DÍJ
A díjat tudomásunk szerint mindmáig egyetlen alkalommal, 2013-ban kapta meg három neves gödi edző, sportvezető.
2013: Barazutti László, dr. Megyery Csaba, Schütt István

GÖDI IFJÚSÁGÉRT DÍJ
Az Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2012-ben alapította a díjat, amelyet azon magánszemélyek, civil szervezetek, illetve cégek kaphatnak meg, akik és amelyek az adott év során a leginkább segítették a Szolgálat munkáját.
2013: Felsőgödi Karitász
2014: Fővényesi László
2015: Jungwirth család
2016: Seltenreich Mária
2017: Fujer István

AZ ÉV BÖLCSŐDEI DOLGOZÓJA
2012: Csányiné Barabás Szilvia