Élet a városban

Hírességek

Az időszámításunk előtti 7. században született neves hellén poéta, Alkaiosz szerint nem a jól rakott kőfalak adják a várost, hanem az olyan polgárok, kik avval, mi megvan, élni tudnak. S mily szépen rímelnek erre a mi Berzsenyi Dánielünk sorai: „Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”

Díszpolgárok

GÖD DÍSZPOLGÁRAI

A rendszerváltást követően alkotta meg a község akkori képviselő-testülete azt a rendeletet, amely más kitüntetések és elismerések mellett szól a Göd Díszpolgára cím adományozásáról is, amely „olyan országosan ismert, köztiszteletben álló és Göddel valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit érdemeiért, tevékenységéért a Képviselő-testület arra érdemesít. (…) A cím posztumusz is kiadható.”
1994-től napjainkig összesen tizenhat díszpolgári címet ítélt oda arra érdemeseknek a mindenkori képviselő-testület, s noha Göd csupán 1999. augusztus 20-án kapta meg a városi rangot, e jeles személyeket a város díszpolgáraiként tartjuk számon.
Mindenképpen szólnunk kell arról, hogy Alsógöd és Felsőgöd Göd néven 1970-ben történő egyesítése előtt a két önálló község vezetése is adományozott díszpolgári címeket. Tudomásunk szerint Alsógöd a megalakulásától fogva egyetlen alkalommal élt a lehetőséggel, s Endre Lászlót fogadta díszpolgárrá. Felsőgöd díszpolgára lett viszont gróf Apponyi Albert, dr. Krakker Kálmán, Bozóky Gyula, dr. Preszly Elemér, Szécsi Kálmán, és korántsem vagyunk biztosak abban, hogy teljes ez a névsor.
Az viszont kiderül a fentebb leírtakból, hogy akad olyan jeles gödi notabilitás, akinek kétszer is adományoztak díszpolgári címet. Máig nem kapott viszont díszpolgári címet településünk hírességei közül mások mellett például Bernáth Aurél, dr. Huzella Tivadar és Kóczán Mór.
A következő személyek, szám szerint tizenhatan kaptak tehát díszpolgári címet 1994-től napjainkig, pontosabban a máig legutolsó adományozásig, 2011-ig. Bekeretezett arcképeik a Polgármesteri Hivatal első emeleti folyosójának falain láthatóak, életútjukról, Göd érdekében végzett munkásságukról pedig a honlapunkon olvashatóak. Mindazoknak, akik a díszpolgári címek adományozásakor elhangzott méltatásokkal, laudációkkal ki tudják egészíteni az életrajzokat, köszönettel fogunk tartozni.

1994.: Nagy László (1912–1994)
1995.: Nemeskéri Kiss Miklós (1820–1902)
1996.: Iván Kovács László (1930–1957)
1997.: Váraljai István (1922–1997)
1997.: Ungvári Kálmánné (1913–2004)
1999.: Szász Ferenc (1907–2006)
2000.: Balassa Tibor (1908–1999)
2000.: Ambrus László (1915–1988)
2002.: Dr. Varasdy Sándorné, Zichy Henriette grófnő (1906–2000)
2002.: Híres László (1917–2008)
2004.: Kammerer Zoltán (1978– )
2004.: Dr. Wigner Jenő (1902–1995)
2004.: Göncz Árpád (1922–2015)
2006.: Ország Tibor (1954– )
2009.: Bozóky Gyula (1878–1954)
2011.: Jelenits István (1932– )

Pro Urbe-díjasok

Göd önkormányzata az 1990-es évek közepén hozott rendeletet a helyi kitüntető címekről, amelyek között – a felsorolásban ötödikként – szerepel a Pro Urbe-díj is, „azon személyek részére, akik Göd városának fejlődését segítették, hírnevét munkásságukkal öregbítették.”

Napjainkig a következő személyek részesültek e rangos kitüntetésben.

2000: Kammerer Zoltán
2009: Czadró József
2009: Kovács László
2011: Bagócsi Sándor
2014: Dr. Horváth László
2014: Dr. Erdélyi István
2016: Bátorfi József
2016: Nagy Gábor
2016: Dr. Csaba Attila
2017: Láng József
2018: Nagyréti Tamás
2019: Lászlóffy Emil (posztumusz)
2019: Gönczy Gyula (posztumusz)
2020: Veres Mihály
2021: Gallé Gábor