Pro Urbe

Bátorfi József

Anyai és apai ágon is generációkra visszanyúlva kötődött a településhez Bátorfi József, aki 1933-ban született, s gazdag élete során mindvégig Alsógödön élt, egy ötéves hivatalos külföldi megbízatást nem számítva. Itt járt elemi iskolába, majd 1943-tól az újpesti Könyves Kálmán Reálgimnázium diákja volt. 1956-ban szerzett diplomát a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Az Általános Géptervező Iroda lett az első munkahelye, ahol műszaki fordítóként dolgozott. Egy évvel később a Magyar Államvasutaknál folytatta pályáját, ahol a munka mellett újabb tanulmányokba kezdett, s vasútgépészeti oklevelet szerzett. 1957 és 1972 között a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzemének technológusa, művezetője, majd üzemvezetője volt.

Később a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium vasúti főosztályán kapott feladatot. 1980-ban külföldi szakszolgálatra küldték, ahonnan hazatérve 1985-től a Nemzetközi Főosztály osztályvezetőjeként, később főosztályvezetőjeként dolgozott. Óraadó tanár volt a Közgazdasági Egyetemen, számos szakcikke jelent meg különböző vasútműszaki folyóiratokban, és egy időben az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában a MÁV képviselőjeként tevékenykedett Genfben.
Mindennapi munkája mellett hosszú évtizedeken át fontos szerepet vállalt Alsógöd közéletében is. 1967 és 1989 között körzeti tanácstag volt, majd 1994-től 2002-ig az önkormányzat képviselő-testületének tagja.

Miután megírta Alsógöd történeti monográfiáját, Bátorfi József körül kialakult a helytörténeti kutatómunka iránt elkötelezett lokálpatrióták lelkes közössége, amely évről évre újabb és újabb kötetnyi tanulmánnyal jelentkezett. A Gödi Almanach szellemi atyja és állandó szerzője a szerkesztési munkákba bevonta Gyüre Jánost, Pártos Juditot, Nagyréti Tamást és Láng Józsefet.

A több mint két évtizeden át tartó fáradhatatlan kutatómunka eredményeként 2014-ig több mint 130 szerző tollából mintegy 4000 oldalnyi publikáció született. (E maga nemében páratlan településtörténeti kiadványsorozatra a Gödnél jóval nagyobb lélekszámú városok is joggal lehetnének büszkék. A Gödi Almanach-sorozat az elmúlt években újabb kötetekkel gyarapodott.)

Bátorfi József munkásságának maradandó momentumai közé tartozik. hogy 1995-ben az ő javaslata alapján nyerte el ma is ismert formáját városunk címere, és 1989-ben ő volt a városi újság, a Gödi Körkép névadója.

Bátorfi József helytörténész az évtizedek során óriási ismeretanyagra tett szert a város történetével kapcsolatban. Egyike volt azoknak, akik a legmélyrehatóbban ismerték a településünket. Göd történelmi múltjának kutatásáért és népszerűsítéséért, valamint a város kulturális értékeinek megőrzése érdekében végzett áldozatos munkájáért Göd Város Önkormányzata Bátorfi Józsefet 2016-ban Pro Urbe-díjjal tüntette ki.
Sokunk példaképe 2021 januárjában hunyt el, végső nyugalomra az alsógödi Nemeskéri-Kiss úti temetőben lelt.