Pro Urbe

Dr. Csaba Attila

1937. április 6-án született Ambrózfalván. 1955-ben vízműépítő technikusi oklevelet, 1960-ban közlekedés-üzemmérnöki diplomát szerzett, majd a Duna-Tengerhajózási Részvénytársaságnál helyezkedett el.

1964-ben kezdett tanítani a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, ahol később címzetes egyetemi docens lett. 1971-től a Pest Megyei Kishajózási és Javító Vállalatnál dolgozott főmérnökként, s munka mellett megszerezte a Műszaki Egyetemen a közlekedési gazdasági szakmérnök diplomáját.
A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, illetve a Révhajósok Országos Szövetsége tiszteletbeli elnökeként társadalmi munkában segítette a két gödi révátkelés korszerűsítésének megvalósulását. Munkásságát – más kitüntetések mellett – 2003-ban a Közlekedéstudományi Egyesület Széchenyi Emlékplakettel, a kormány a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével, a Magyar Logisztikai Egyesület 2017-ben életműdíjjal ismerte el.

Dr. Csaba Attila 1965-ben költözött Gödre. Városunk lakójaként hosszú évtizedeken át számos alkalommal nyújtott segítséget az önkormányzat fejlesztési és működtetési feladatainak ellátásában. A Pest Megyei Kishajózási és Javító Vállalat főmérnökeként közvetlen munkatársa volt a Pest Megyei Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztálynak. Településünkön részt vett több szakmai előkészítő csoport munkájában, széles körű kapcsolatrendszerén keresztül segítette a szennyvízhálózat kiépítését, illetve a vezetékes gázellátás megvalósítását Gödön.

Minisztériumi munkája részeként, később a Révhajósok Országos Szövetségének elnökeként a Tárcaközi Bizottságban szakmai indoklásokkal segítette az átkelések − köztük a két gödi révátkelés − fejlesztését. Alsógödön így valósulhatott meg a lépcsők és a járdák felújítása, a mozgássérültek közlekedését segítő rámpa és a mosdóhelyiség, amelyek a rév utasai mellett a dunai szabadstrand látogatóinak kényelmét is szolgálják.
A Magyar Logisztikai Egyesület tiszteletbeli elnöke 2020-ban vehette át gyémántdiplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
2016-ban Göd Város Önkormányzata a település fejlesztése érdekében végzett több évtizedes tevékenységének elismeréseként Pro Urbe-díjat adományozott dr. Csaba Attilának.