Hírességek

Dr. Héder Lajos

1871-ben született polgári családban a Máramaros megyei Visk községben. Mindössze tizenhét éves volt, amikor patikus édesapja meghalt. Héder Lajos egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte meg, majd külföldön folytatta, végül Debrecenben szerzett jogi doktorátust.

Fiatal éveiben nagy utazásokat tett Európában és Afrikában, sőt Távol-Keleten is. A debreceni 15. királyi huszárezredben szolgálta le az önkéntesi évét, s már húszévesen hadnagyi rendfokozatot kapott. Ezredének Bécsbe történt áthelyezése után az 1898-ban Ausztriában megtartott „nagy lovassági koncentráción” Ottó főherceg parancsőrtisztjeként teljesített szolgálatot.

Maga mögött hagyván a katonai életpályát, Budapesten nyitott ügyvédi irodát. 1899-ben feleségül vette Ernyey Máriát (1877–1935), akitől négy gyermeke született.

Sikeres ügyvédi munkájáért 1927-ben kormányfőtanácsosi címet adományoztak neki, s egy időben az ügyvédi kamara elnöki tisztét is betöltötte.
Dr. Héder Lajost a mai felsőgödi településrész egyik alapító atyjaként tartjuk számon. Nem véletlen tehát, hogy a Felsőgödi Családotthon Telepeseinek Egyesülete 1911 tavaszán tiszteletbeli tagnak választották, s még az év őszén a legtöbb adót fizető birtok- és telektulajdonosok komoly lépéseket tettek Felsőgöd községgé alakulása érdekében. Az előkészítő bizottságba beválasztották dr. Héder Lajost is.

Az alapító atyák öt éven át tartó folyamatos munkájának eredményeként a Belügyminisztérium engedélye alapján Felsőgöd 1915-től önálló lett, s így saját képviselő-testületet alakíthatott. A megválasztott képviselők mellett a jelentős adót fizető dr. Héder Lajos a következő három évtizedben virilista képviselőként vett részt a helyi közéletben, egészen 1944-ig. A község villamosításától a gátépítésen át a település hitéletéig sok helyütt olvashatjuk nevét szervezőként, irányítóként vagy éppen adományozóként.

A napjainkban üresen és elhagyatottan álló, félig-meddig romos állapotban lévő villa történetéről honlapunk Látnivalók/Régi villák, épületek rovatában olvashatnak.

Végezetül pedig álljon itt egy idézet dr. Héder Lajos nekrológjából: „(…) utolsó éveiben naponta megtett sétája közben botjára támaszkodva meg-megállt a gáton. Könnybe lábadt szemmel nézte kívülről, a kerítésen át életének, munkájának eredményét, amit elvettek tőle és családjától. (…) Kívánságának megfelelően leszármazottai a gödi Pesti úti temetőben helyezték örök nyugalomra a 91 évesen elhunyt családfőt.”