Pro Urbe

Dr. Erdélyi István

1931-ben született Nagyváradon. Az ELTE BTK régész–muzeológus szakán diplomázott 1955-ben. 1959-ben a Leningrádi Állami Egyetemen kandidátusi, 1975-ben pedig idehaza akadémiai doktori tudományos fokozatot szerzett.

1957 és 1959 között a Volga- és a Don-vidéken, Baskíriában, majd a Volga-deltában kutatott. 1961-től 1990-ig tucatnyi alkalommal végzett régészeti kutatásokat Mongóliában a magyar munkacsoport vezetőjeként. Részt vett a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításában, 1993 és 1998 között az egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója, intézetvezetője, majd dékánhelyettese volt.

Szakmai munkája elismeréseként 1977-ben megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 1997-ben a Kőrösi Csoma-díjat, 2008-ban a Magyar Professzorok Világtanácsától pedig a Pro Universitate et Scientia kitüntetést, 2010-ben a Teleki Sámuel-emlékérmet.

2000-ben költözött végleg városunkba. A Gödön és környékén feltárt régészeti leletekről írt munkáit a Gödi Almanach köteteiben olvashatjuk. Ezekből tudhattuk meg például, hogy Göd határában, a mai bócsai területrészen a római korban erődítmény épült, melynek neve Contra Constantiam lett, a vele nagyjából szemben, a mai Szentendre területén korábban létesült Castra Constantia ellenében. (A Contra Constantiam őrtornya valahol a mai Köztársaság út Duna felőli végénél lehetett.)

Környékünk legrégebbi lakói című tanulmányában szép szavakkal emlékezik meg dr. Gábori Miklós (1925–1996) régészkollégájáról, aki az 1954 nyarán Sződliget és Vác Duna-parti határvonalánál bekövetkezett jelentős földmunkálatokat követően előkerült leletek feltárásában és összegyűjtésében vállalt komoly szerepet.
Dr. Erdélyi István archeológus, történész, a népvándorláskori régészet szaktekintélye, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, a Néprajzi Társaság, a Kőrösi Csoma Társaság, a Magyar Régész Szövetség tagja, a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület alapítója és tiszteletbeli elnöke 2014-ig volt főszerkesztője az Eleink – magyar őstörténet című tudományos folyóiratnak. Tudományos publikációi és szakkönyvei a régészek újabb és újabb nemzedékeinek adnak útmutatást.

A nemzetközi hírű tudóst Göd városa 2014-ben Pro Urbe-díjjal tüntette ki. Dr. Erdélyi István 2020. április 7-én hunyt el Gödön.