Pro Urbe

Dr. Gönczy Gyula

A königgrätzi csata évében, 1866. június 11-én született Prágában. Érdekességszámba megy, hogy keresztlevelét egy tábori lelkészi hivatal állította ki.

A jogi egyetemet Pesten végezte el, majd önkéntes katonai szolgálatát a nyíregyházi huszároknál teljesítette. 1892-ben a Budapesti Királyi Kereskedelmi és Váltótörvényszék aljegyzője volt, majd kinevezték az Esztergomi Királyi Járásbíróság albírójának. 1898-ban a Muzslai Királyi Járásbírósághoz került járásbíróként, majd négy év múlva ismét a fővárosba vezette sorsa, ahol a Kereskedelmi és Váltóbíróságon kapott bírói feladatot.

Feleségével, Feszty Margittal 1901 áprilisában kötöttek házasságot Környén, ahol apósa, Feszty Lajos gróf Esterházy Miklós jószágigazgatója volt. Az első világháborút követően a táblabíró dr. Gönczy Gyula táblai tanácselnök lett. 1918-ban Feszty Lajos „nászajándék kiegészítésül” vett neki és feleségének egy kis szoba-konyhás, verandás házat Alsógödön.

Dr. Gönczy Gyula a községben igen aktív és igen hatékony közéleti tevékenységet folytatott. Világi elnöke volt az Alsógödi Katolikus Egyházközségnek, valamint alapító elnöke az Alsógödi Községfejlesztő és Szépítő Egyesületnek. Fontos szerepe volt Alsógöd villamosításában, hiszen ez tette lehetővé a közvilágítás megteremtését, valamint a nagyobb házakban az elektromos vízszivattyúval működtetett vízvezetékek elterjedését.

A kiváló férfiú 70 éves koráig szolgálta bíróként az államot, utóbb táblai tanácselnökként, s végül kúriai bírói rangban ment nyugdíjba. Lánya így emlékezett meg róla: „Édesapám igen jó képességű, igen szerény, jó humorú ember volt. Szeretett tréfálkozni. Munkáját lelkiismeretesen végezte, sokszor késő éjszakáig tanulmányozta az aktáit, mindig mindent gondosan előkészített. Minden érdekelte, művelte magát, az idegen nyelvekkel szívesen foglalkozott. Szabad idejét kertészkedéssel töltötte, sokan keresték föl, hogy kertészeti tanácsait meghallgassák. Gyümölcsöse bőségesen biztosította a házasságkötésem után megszaporodott család igényeit. A helyi lakosság körében közismert volt. Szívesen állt bárki segítségére, sokan kérték ki tanácsát.”

Dr. Gönczy Gyula Alsógödön hunyt el 1948. április 23-án. Házuk nagyszobájában ravatalozták fel, s összekulcsolt kezeibe az általa ültetett kerti gyöngyvirágok csokra került. Városépítő munkájáért 2019-ben posztumusz Pro Urbe-díjban részesült, amelyet a család nevében az unokája vett át. Dr. Gönczy Gyula nevét Felsőgödön utca őrzi.