Díszpolgárok

Nagy László

A második világháború utolsó évében Alsógöd község vezetői kéréssel fordultak a váci püspökhöz, saját plébánia létesítésére. Dr. Pétery József püspök teljesítette szándékukat, és 1945. május elsejével önálló plébániai rangot adott Alsógödnek.

Ekkor egy fiatal pap érkezett Alsógödre. Nagy László nem volt ismeretlen a gödi hívek előtt, sőt, jól ismerték László atya édesanyját is, akinek öt fia közül három szolgált papként a Váci egyházmegyében.

Akkoriban csupán egy romos kis kápolna várta az alsógödi híveket. Nagy László plébános irányításával lelkes buzgósággal láttak munkához, rendbehozandó az épületet. A kápolna nagyon kicsi volt, meg kellett nagyobbítani. Ahhoz azonban pénz kellett! Megkezdődött tehát a gyűjtés, nem is akárhogyan…

László atya például színjátszó csoportot verbuvált, s előadásaik bevétele a templom javát szolgálta. Különösen nagy sikere volt az Abbé című darabnak, amely Joseph Spillmann A gyónási titok áldozata című könyvének színpadi változata vo