Díszpolgárok

Nagy László

A második világháború utolsó évében Alsógöd község vezetői kéréssel fordultak a váci püspökhöz, saját plébánia létesítésére. Dr. Pétery József püspök teljesítette szándékukat, és 1945. május elsejével önálló plébániai rangot adott Alsógödnek.

Ekkor egy fiatal pap érkezett Alsógödre. Nagy László nem volt ismeretlen a gödi hívek előtt, sőt, jól ismerték László atya édesanyját is, akinek öt fia közül három szolgált papként a Váci egyházmegyében.

Akkoriban csupán egy romos kis kápolna várta az alsógödi híveket. Nagy László plébános irányításával lelkes buzgósággal láttak munkához, rendbehozandó az épületet. A kápolna nagyon kicsi volt, meg kellett nagyobbítani. Ahhoz azonban pénz kellett! Megkezdődött tehát a gyűjtés, nem is akárhogyan…

László atya például színjátszó csoportot verbuvált, s előadásaik bevétele a templom javát szolgálta. Különösen nagy sikere volt az Abbé című darabnak, amely Joseph Spillmann A gyónási titok áldozata című könyvének színpadi változata volt.

Megvásároltak egy romos villát, s annak tégláit felhasználva kezdték az építkezést. A község apraja-nagyja segített. 1948 nyarán szentelték fel az új, immár jóval nagyobb alapterületű templomot. Később aztán harangra kezdtek gyűjteni. Érdekesség, hogy nem csupán pénzt, hanem például rezet és bronzot is gyűjtöttek. A harang felszentelésére végül 1958-ban kerülhetett sor.

Nagy László plébános, később esperes közel ötven éven át lakott a településen, és szolgálta a katolikus közösséget. Az ő nevéhez fűződik a kápolna templommá bővítése, a fűtés és a világítás korszerűsítése, az oltár átalakítása, a harang megvásárlása, később a tető és a templomtorony átépítése, – egyszóval hosszú szolgálata során mindvégig gondoskodott az alsógödi katolikus templom folyamatos karbantartásáról.

Tanított és buzdított, gyóntatott és utat mutatott, keresztelt, esketett és temetett, – papi hivatásának fáradhatatlan gyakorlására a mai napig gödi családok százai emlékezhetnek köszönetet mondó tisztelettel. A közel ötven év során kimagasló szerepet vállalt a község békéjének megőrzésében. Jelentős hatása volt volt csitító szavainak az 1956-os események

sodrában, s mindvégig szívélyes viszonyt tartott fenn a keresztény felekezetek lelkészeivel és azok híveivel. A legnehezebb években is működött a templomi hitoktatás, s az ő papi tevékenységéhez fűződik a különböző katolikus vallási társulások megszervezése és működtetése. Kulturális előadásokat szervezett, és rendszeresen vezette híveit a búcsújáró helyekre.

Göd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1994-ben választotta Nagy László nyugalomba vonuló alsógödi római katolikus esperest Göd díszpolgárává. A kitüntetést a március 15-ei nemzeti ünnepen Ilyés Gizella alpolgármester adta át. Az akkor már nagybeteg László atya néhány hónappal később átadta lelkét a Teremtőnek.