Díszpolgárok

Váraljai István

1922. április 22-én született a Bács-Kiskun megyei Madarason. Szülei Vinkó András és Krix Anna voltak. Szegeden érettségizett a Klauzál Gábor Gimnáziumban, majd Újvidéken, a Keleti Kereskedelmi Főiskolán szerzett közgazdász oklevelet. 1944-től sütősegédként dolgozott a családi vállalkozásban. 1945-ben családot alapított, Borbás Juliannát vette feleségül.
Amikor szülei kuláklistára kerültek, Váraljai István párjával Felsőgödre költözött. Itt hamarosan bekapcsolódott a sportéletbe. Aktív labdarúgóként sokan ismerték a községben, s ő is számos barátra tett szert. Akkoriban Budapesten dolgozott a növényolajiparban, később pedig a Mezőgazdasági Minisztériumban helyezkedett el. Leánya, Klára (1947) földrajz-testnevelés szakos tanár lett, fia, István (1949) villamosmérnök.
Váraljai István hosszú éveken át volt a Gödi Sport Egyesület pénzügyi, illetve gazdasági vezetője. A rendszerváltás után településünkön a KDNP itteni szervezetének alapító tagja.
A felsőgödi Jézus Szíve-templom oldalhajójában található a Lourdes-i Szűz Mária-kápolna. A kápolna falán 2005 májusában emléktáblát helyeztek el, amely a kápolna építésében közreműködőket sorolja fel. A tábla szövege: „Lourdesi Szűz Mária kápolna Unghváry Kálmánné (Julika néni) és a felsőgödi hívek adományából és munkájával. Felszentelte dr. Beer Miklós váci püspök. Az építkezés fő koordinátora: Váraljai István egyházközségi gondnok. A Mária oltárt tervezte és kivitelezte: Tóth Sándor piarista szakoktató. A római katolikus egyházközség nevében Ország Tibor plébános. 2005 05 21.”
Az ottani Historia Domus adatai szerint társadalmi munkában – az alap kiásása, falbontás, falazás, betonozás, villanyszerelés stb. – 97 önkéntes összesen 545 munkaórát dolgozott. A háztörténet név szerint két személyt említ meg: Tóth Sándort, aki a Mária-oltárt és a kápolna padjait készítette, valamint Váraljai Istvánt, aki a teljes építkezés legfőbb koordinátora volt. „Isten áldása legyen rajtuk és családjukon” – olvasható a Historia Domusban.
A kiváló sportembernek és sportvezetőnek, az egykori kiscserkésznek, majd öregcserkésznek, a felsőgödi egyházközség prominens személyiségének klasszikus műveltségét és a zene iránti szeretetét idős korában felnőtt gyermekei mellett tíz unokája élvezhette Felsőgödön.
1997 kora tavaszán Göd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott Váraljai Istvánnak, ám a díj várományosa április 26-án, kertészkedés közben váratlanul rosszul lett, s a mentők hiába szállították azonnal rohamtempóban a váci kórházba, életét nem tudták megmenteni, szíve megszűnt dobogni. A díszpolgári címet augusztus 20-án az özvegye vehette át.