Pro Urbe

Veres Mihály

1949. június 30-én született Felsőgödön. Végzettsége szerint mérnök-üzemgazdász, felesége technikus, fiúgyermekük közgazdász.
Veres Mihály már hétéves korában ministrált a felsőgödi Jézus Szíve-templomban, 1965 nyarán pedid, hivatalosan, a sekrestyési és a harangozói állást is betöltötte ugyanott. 1963 és 1967 között a kecskeméti Piarista Gimnázium tanulója volt.

1973-tól 2003-ig Budapesten élt a családjával, majd, a szülői házba, Gödre költöztek. Amikor 2005-ben Felsőgödön megalakult a Bozóky Gyula Alapítvány, Ország Tibor plébános őt kérte fel kuratóriumi elnöknek. Veres Mihály nem csupán anyagi forrásokat igyekezett gyűjteni, hanem régi emlékeket is: elsőáldozási csoportképeket, emléklapokat, a templommal kapcsolatos adatokat. Kedves személyiségének és közösségépítő talentumának köszönhetően több száz gödi polgár támogatta az alapítványt pénzadományokkal, tárgyi felajánlásokkal és társadalmi munkával.
Az alapítvány, amely a templomépítést annak idején megálmodó és megszervező Bozóky Gyula nevét viseli, mindmáig legfontosabb feladatának a gödi polgárok összefogásával felépült templom állagának megőrzését, a szükséges rekonstrukciós munkák megszervezését és kiviteleztetését, továbbá a névadó emlékének ápolását tartja. Az alapítvány szervezésében 2014-ben a templomkert szépült meg, 2015-ben, Felsőgöd centenáriumára megtörtént az „Összefogás feszület” felújítása, valamint 2018 és 2020 között pedig a közel kétszáz éves orgona modernizálása valósult meg.
Veres Mihály tollából két jelentős tanulmány született e témakörökben, amelyek a Gödi Almanach XVI. és XVII. kötetében jelentek meg 2014-ben és 2015-ben, a következő címeken: Mozaikok Pilismaróti Bozóky Gyula életművéből – Egy élet a közösség szolgálatában, illetve Templomok és testvéri közösségek – Mozaikok a ma is működő felsőgödi egyházközségek életéből. Az utóbbi dolgozat bevezetőjében a végtelen szerénységéről is híres Veres Mihály így ír önmagáról 2015-ben: „Ökumenikus családban születtem és élek ma is. Anyai nagyszüleim, reformátusként 1926 óta laktak Felsőgödön. Édesapám római katolikus volt, ezért édesanyám reverzálist (áttérést) adott. Engem római katolikusnak kereszteltek, Felsőgödön voltam elsőáldozó, bérmálkozó és ministráns. Feleségem gyakorló evangélikus, és boldog házasságban élnek már 47 éve. Fiunk is római katolikus.”
Veres Mihály 2020 augusztusában, nemzeti ünnepünk alkalmából, 15 év szolgálat után, betegség miatt, leköszönő kuratóriumi elnökként vehette át a Pro Urbe-díjat. A Gödi Körképnek így nyilatkozott: „Meglepetésként ért a kitüntetés, hiszen én csupán tettem a dolgomat”.