1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március havi munkaterv szerinti ülését halasztott időpontban, 2023. március 30. (csütörtök) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: Rendelet normaszövegben módosítás kezdeményezése a választópolgárok 25% helyett 10%.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

3) Döntés a 2023. évre, valamint 2024. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 254/2022. (X. 27.) önkormányzati határozattal bevezetett eltérő munka- és ügyfélfogadási rend hatályon kívül helyezéséről
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára rendes szabadság terhére igazgatási szünet megállapítása, a 254/2022. (X. 27.) Ök. határozattal elrendelt otthoni munkavégzés eltörlése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) A „golfpálya” önkormányzati területe forgalomképességének korlátozása (kizárása)
Az előterjesztés tartalma: A felsorolt területek védelmének három variációja: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyon; önkormányzati korlátozottan forgalomképes törzsvagyon; közparkká minősítés.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

6) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolója
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

7) Piacüzemeltetés megbízási díjának változása 2023. 01.01-től
Az előterjesztés tartalma: A piacüzemeltetéssel megbízott személy eddigi bruttó 15.000.- Ft-os havi megbízási díjának bruttó 25.000.- Ft-ra való emelése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

8) Vételi ajánlat a Göd belterület 1829/5-7 hrsz.-ú (2131 Göd, Rómaiak útja) és a Göd 783/5 hrsz.-ú (2131 Göd, Rómaiak útja) ingatlanokra
Az előterjesztés tartalma: Vételi ajánlat érkezett 4 db 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlanra.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

9) Göd, 025/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat
Az előterjesztés tartalma: A tulajdonos ajánlattal fordult az Önkormányzathoz, melyben a tulajdonát képező ingatlant megvételre ajánlotta fel.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

10) Javaslat játszótér helyszínére II. forduló
Az előterjesztés tartalma: Játszótér új helyszínének kijelölése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

11) Pályázati kiírás a Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői pozíciójának betöltésére
Az előterjesztés tartalma: A jelenlegi vezető határozott idejű vezetői megbízatásának végéhez közeledve pályázat kiírása a Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői pozíciójára.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

12) Javaslat a 2023. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
Az előterjesztés tartalma: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása felhívás keretén belül működtetési támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Elvi tulajdonosi hozzájárulás kérelem új úszómedence építéséhez
Az előterjesztés tartalma: Az Aquaworm Nonprofit Kft. elvi tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz egy új úszómedence építéséhez a strand területén.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

14) A Göd 525 hrsz.-ú Széchenyi Csárda épületének hasznosítására vonatkozó ajánlat
Az előterjesztés tartalma: A T+JUDÓ Kft. kérelmet nyújtott be a Széchenyi Csárda épületében vendéglő üzemeltetésére.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

15) Helyi természetvédelmi területek felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A volt golfpályára készült természetvédelmi kezelési tervvel összefüggő helyi védettségek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

16) A volt golfpálya névhasználata
Az előterjesztés tartalma: A volt golfpálya helyi identitástudatot erősítő névhasználatára tett javaslatok.
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

17) Bírósági ülnök(ök) jelölésére vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

18) Javaslat beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Bizalmi tevékenységi körbe tartozó feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésre felhatalmazás kérése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) Javaslat közbeszerzési eljárások megindítására (Alagút u. és Béke út járda felújítása) (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Ajánlati dokumentáció elfogadása, BB tagok kijelölése és forrás biztosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (Duna út és Nemeskéri járda) (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A Duna út járda felújítása és a Nemeskéri út járda + csapadékvíz elvezetés építés tárgyú közbeszerzési eljárások lezárása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

21) Javaslat a Szt. István utcában megépített kapubehajtóval kapcsolatban (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Korábbi döntés alapján az ügyfél nyilatkozatának ismertetése és döntési javaslatok.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörének ellátására érkezett pályázat elbírálása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörének ellátására érkezett pályázatnak a 9/2023. (I. 20) Ök. határozattal meghosszabbított határidőig történő elbírálása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

23) Kóczán Mór Díj adományozása – 2023 (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

Egyebek

Göd, 2023. március 23.

Tisztelettel,

Szilágyi László
alpolgármester