Önkormányzat

Előterjesztések

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosítása
3) Döntés a 2023. évre, valamint 2024. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 254/2022. (X. 27.) önkormányzati határozattal bevezetett eltérő munka- és ügyfélfogadási rend hatályon kívül helyezéséről
4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5) A „golfpálya” önkormányzati területe forgalomképességének korlátozása (kizárása)
6) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2022. évi beszámolója
7) Piacüzemeltetés megbízási díjának változása 2023. 01.01-től
8) Vételi ajánlat a Göd belterület 1829/5-7 hrsz.-ú (2131 Göd, Rómaiak útja) és a Göd 783/5 hrsz.-ú (2131 Göd, Rómaiak útja) ingatlanokra
9) Göd, 025/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat
10) Javaslat játszótér helyszínére II. forduló
11) Pályázati kiírás a Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői pozíciójának betöltésére
12) Javaslat a 2023. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
13) Elvi tulajdonosi hozzájárulás kérelem új úszómedence építéséhez
14) A Göd 525 hrsz.-ú Széchenyi Csárda épületének hasznosítására vonatkozó ajánlat
15) Helyi természetvédelmi területek felülvizsgálata
16) A volt golfpálya névhasználata
17) Bírósági ülnök(ök) jelölésére vonatkozó javaslat
18) Javaslat beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása (zárt ülés)
19) Javaslat közbeszerzési eljárások megindítására (Alagút u. és Béke út járda felújítása) (zárt ülés)
20) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (Duna út és Nemeskéri járda) (zárt ülés)
21) Javaslat a Szt. István utcában megépített kapubehajtóval kapcsolatban (zárt ülés)
22) A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörének ellátására érkezett pályázat elbírálása (zárt ülés)
23) Kóczán Mór Díj adományozása – 2023 (zárt ülés)