1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június havi munkaterv szerinti ülését halasztott időpontban, 2023. június 28. (szerda) napján 17:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Egyes helyi rendeletek módosításai a szervezeti és működési szabályzat hatáskörváltozásai tekintetében
Az előterjesztés tartalma: Az új SZMSZ hatáskörváltozásainak átvezetése egyes helyi rendeletekben.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

2) Az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

3) Javaslat alpolgármesteri megbízás visszavonására és új alpolgármester megválasztására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

4) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjainak megválasztására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

5) Javaslat tanácsnokok megválasztására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

6) 2022. évi Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Az előterjesztés tartalma: Az előző évi gyermekvédelmi feladatok értékelése az intézmények által megadott adatok alapján.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

7) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolója, könyvvizsgáló megbízása a 2021-2022. évek közötti gazdálkodás vizsgálatára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

8) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítésére: Pótbefizetés a saját tőke javára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

9) Samsung által felajánlott játszótér helyszínének kijelölése
Az előterjesztés tartalma: Javaslat új játszótér helyszínének jóváhagyására.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

10) Monitoringrendszer kialakítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat talajvízminőség rendszeres ellenőrzésére szolgáló monitoringrendszer kialakítására.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

11) Szúnyoggyérítési módszerek ismertetése és javaslat környezetkímélő módszer bevezetésére
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

12) Védőnői feladatok átadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

13) Forgalomrendezési javaslat
Az előterjesztés tartalma: Javaslat forgalomszabályozásokra (pl. Sportterasz környéke).
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
Az előterjesztés tartalma: Közfoglalkoztatás törlése.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

15) Alkotmány utca (zsákutcai szakasz) közbeszerzés zárás (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Javaslat „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2023. évi adományozására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím adományozására a legtöbb ajánlást kapott köztisztviselő részére.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

Egyebek

Göd, 2023. június 23.
Tisztelettel,

Kammerer Zoltán
polgármester