Önkormányzat

Előterjesztések

1) Egyes helyi rendeletek módosításai a szervezeti és működési szabályzat hatáskörváltozásai tekintetében / Kiegészítés
2) Az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
3) Javaslat alpolgármesteri megbízás visszavonására és új alpolgármester megválasztására
4) Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjainak megválasztására
5) Javaslat tanácsnokok megválasztására
6) 2022. évi Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
7) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolója, könyvvizsgáló megbízása a 2021-2022. évek közötti gazdálkodás vizsgálatára / Módosítás
8) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítésére: Pótbefizetés a saját tőke javára
9) Samsung által felajánlott játszótér helyszínének kijelölése
10) Monitoringrendszer kialakítása
11) Szúnyoggyérítési módszerek ismertetése és javaslat környezetkímélő módszer bevezetésére
12) Védőnői feladatok átadása
13) Forgalomrendezési javaslat
14) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
15) Alkotmány utca (zsákutcai szakasz) közbeszerzés zárás (zárt ülés)
16) Javaslat „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2023. évi adományozására (zárt ülés)
17) Sürgősségi előterjesztés
Egyebek 1
Egyebek 2
Egyebek 3
Egyebek 5