1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május havi munkaterv szerinti ülését halasztott időpontban, 2023. június 14. (szerda) napján 16:30 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

2) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
Az előterjesztés tartalma: Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

3) Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezésének lezárása, közbenső döntés
Az előterjesztés tartalma: A 419/2021. Kr. eljárási szabályai szerint Kt. döntés szükséges a véleményeztetést követően.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

4) ITS készítés – szerződésmódosítás II.
Az előterjesztés tartalma: AZ ITS egyeztetési eljárás során, az örökségvédelmi hatóság által előírt munkarész elkészítése miatt a tervezési szerződés módosítása vált szükségessé.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

5) ITS megalapozó vizsgálat készítéséhez főépítészi feljegyzés elfogadása
Az előterjesztés tartalma: AZ ITS egyeztetési eljárás során, az állami főépítész által előírt megalapozó vizsgálat munkarész elkészítése vált szükségessé, melynek tartalmát főépítészi feljegyzés határozza meg.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

6) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

7) Javaslat a képviselői keretek költségvetés elfogadása előtti felhasználásának megkezdésére
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

8) Döntés a megválasztott főállású polgármester részére járó illetmény, költségtérítés, béren kívüli juttatás és 2023. évi szabadság megállapításáról
Az előterjesztés tartalma: Kammerer Zoltán polgármester 2023. évi szabadságmértékének, költségtérítésének, illetményének, nyelvvizsga-pótlékának és cafeteria-juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

9) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

10) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítésére: Pótbefizetés a saját tőke javára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

11) A Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsa tagjának delegálása tárgyában hozott határozat megváltoztatása
Az előterjesztés tartalma: A Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsába tag és helyettes delegálására vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

12) Neveleki úttervezés lakossági kérdőív véglegesítése
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Göd-Nevelek városrészt érintő úttervezés lakossági kérdőívének jóváhagyására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) A 2023. évre vonatkozó Éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

14) Közétkeztetés és vendégétkeztetés SZÉP-kártyával történő fizetési lehetőségének bevezetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

15) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

16) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolója, könyvvizsgáló megbízása a 2021-2022. évek közötti gazdálkodás vizsgálatára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

17) A Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői munkakörére érkezett érvényes pályázat bírálata
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

18) A gödi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére érkezett pályázat bírálata (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Döntés a gödi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére érkezett pályázat elfogadásáról.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

19) Zöldterület-kezelési (-kaszálási) feladatok TESZ In-house beszerzésként történő átadása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a TESZ részére történő zöldterület-kezelési (-kaszálási) feladatok átadására vonatkozó szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Döntés kártérítés iránti igénnyel kapcsolatban (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

21) Járdafelújítási közbeszerzési eljárások lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat járdafelújítási közbeszerzési eljárások lezárására: Duna út, Béke út, Alagút utca.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) “Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozására javaslattétel (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

23) Fellebbezés önkormányzati bérlakás-kérelem elutasítása ügyében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Kérelmező önkormányzati bérlakásban történő lakhatás ügyében kérelmet nyújtott be, melyet a SZELB elutasított, ami ellen kérelmező fellebbezett.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

24) Járda – és csapadékvízelvezetés-kiépítés közbeszerzés lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Nemeskéri-Kiss Miklós úti járda felújítása Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

25) Faápolási munkák közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Favágási, faápolási munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

26) Faaprítékos kazán beszerzése EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Faaprítékos kazán beszerzése és csővezeték kiépítése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2023. június 9.
Tisztelettel,

Kammerer Zoltán
polgármester