Önkormányzat

Előterjesztések

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására / Módosítás 1  / Módosítás 2
2) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
3) Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezésének lezárása, közbenső döntés
4) ITS készítés – szerződésmódosítás II.
5) ITS megalapozó vizsgálat készítéséhez főépítészi feljegyzés elfogadása
6) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására / Kiegészítés
7) Javaslat a képviselői keretek költségvetés elfogadása előtti felhasználásának megkezdésére
8) Döntés a megválasztott főállású polgármester részére járó illetmény, költségtérítés, béren kívüli juttatás és 2023. évi szabadság megállapításáról
9) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
10) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítésére: Pótbefizetés a saját tőke javára
11) A Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsa tagjának delegálása tárgyában hozott határozat megváltoztatása
12) Neveleki úttervezés lakossági kérdőív véglegesítése
13) A 2023. évre vonatkozó Éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
14) Közétkeztetés és vendégétkeztetés SZÉP-kártyával történő fizetési lehetőségének bevezetése
15) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása
16) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolója, könyvvizsgáló megbízása a 2021-2022. évek közötti gazdálkodás vizsgálatára
17) A Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői munkakörére érkezett érvényes pályázat bírálata
18) A gödi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői munkakörére érkezett pályázat bírálata (zárt ülés)
19) Zöldterület-kezelési (-kaszálási) feladatok TESZ In-house beszerzésként történő átadása (zárt ülés)
20) Döntés kártérítés iránti igénnyel kapcsolatban (zárt ülés)
21) Járdafelújítási közbeszerzési eljárások lezárása (zárt ülés)
22) “Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozására javaslattétel (zárt ülés)
23) Fellebbezés önkormányzati bérlakás-kérelem elutasítása ügyében (zárt ülés)
24) Járda – és csapadékvízelvezetés-kiépítés közbeszerzés lezárása (zárt ülés)
25) Faápolási munkák közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
26) Faaprítékos kazán beszerzése EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)