1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2022. szeptember 29. (csütörtök) napján 9:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása
Az előterjesztés tartalma: Dr. Petri József fogorvos 2023. február 1 napjával át kívánja ruházni praxisát Dr. Khajehzadeh Shahrzad fogorvosra. A Képviselő-testület hozzájárulását kéri az átruházáshoz.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Tájékoztatás új háziorvos személyéről a Fix-Med Eü. Bt. alkalmazásában
Az előterjesztés tartalma: A Fix-Med Eü. Bt. képviseletében Dr. Lepp-Gazdag Anikó 2022. augusztus 31. napján kelt levelében tájékoztatta Göd Város Önkormányzatát arról a tényről, hogy 2022. 09. 01. napjától kezdődően Dr. Vadász Tímea neurológus szakorvos, alkalmazott orvosként vesz részt a betegellátásban.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) A 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan (vendéglátó egység) bérbeadásáról szóló önkormányzati határozatokkal szembeni törvényességi felhívás
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01306-3/2022. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltak napirendre tűzésére és a jogszabálysértő döntések hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítási kérelme
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda 2022/2023-as nevelési évre szóló óvodai munkaterve és az óvodák 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kertészné Antal Márta mb. hatósági osztályvezető

8) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) A Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Az előterjesztés tartalma: A Dunakeszi Tankerületi Központ meghatározta a Gödön működő általános iskolák felvételi körzetét és kéri az önkormányzat véleményét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) Beszámoló az önkormányzati rendészeti szerv 2022. I. féléves munkájáról
Az előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat, a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

12) Javaslat a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

13) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak ismételt felülvizsgálata – jövedelemsávok szélesítése, térítési díjösszegek további differenciálása.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

14) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: A „2020. évi képviselő-testületi határozatok végrehajtásának ellenőrzése” tárgyú, 18/2021. számú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításoknak történő megfelelés.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

15) Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

16) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos beszámolók vonatkozásában
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

17) 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása
Az előterjesztés tartalma: A 2023 évi költségvetés tervezéséhez a jelenlegi ismeretek szerint megszorításokra lesz szükség. Ilyen helyzetben a Képviselő-testületnek kell felülvizsgálni az önként vállalt feladatokat, hogy melyekhez ragaszkodnak, mit engednek el.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

19) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme
Az előterjesztés tartalma: A címben szereplő cég azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy kb. 250-300 m2 nagyságú területet szeretnének bérelni, csőanyagtárolás céljából két hónap időtartamra.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

21) 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Az előterjesztés tartalma: A Magyar Telekom Nyrt. 2022. december 1. napjáig 2 helyiséget bérel a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtér egy részén fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljából. Kérelmében további 4+4 évre vonatkozó meghosszabbítást kért.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

22) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról
Az előterjesztés tartalma: Toronya Laura szobrászművész az Önkormányzat részére adományként felajánlotta az egyik alkotását, közterületen történő elhelyezésre.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

23) Javaslat a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatására
Az előterjesztés tartalma: Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatásának javaslata, világversenyre kijutott gödi sportoló versenyzésének támogatása érdekében.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési ov.

24) Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között
Az előterjesztés tartalma: Göd, Bodza utca és a Határ utca (Jegenye utca vége) között, zúzottköves stabilizálással ellátott gyalogos járda megépítésére javaslat. A járda a Bodza utca végétől indul és a töltésre felkanyarodó útba köt be.
Előterjesztő: Andrejka Zombor képviselő

25) Golfpálya természetvédelmi kezelési és intézkedési tervének véglegesítése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

26) Javaslat a Göd 05/14 hrsz.-ú kivett út, árok megnevezésű ingatlan értékesítésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

27) A Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

28) Adásvételi kérelem a Göd 38 hrsz.-ú természetben Göd, József Attila utca 1. szám alatti ingatlanra (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

29) Javaslat a 2021. évi praxistámogatások elszámolásának és a 2022. évi szerződés tervezetének elfogadására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: 2021. évi orvosi praxis támogatások elszámolása és a 2022. évi szerződés tervezet jóváhagyása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

30) „Salkaházi Sára Díj” adományozására javaslattétel (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A 2022. évi „Salkaházi Sára Díj” adományozására tett javaslattétel elfogadása
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

Egyebek

Göd, 2022. szeptember 22.

Balogh Csaba
polgármester