Önkormányzat

Előterjesztések

1) Fogorvosi praxis tulajdonjogának átruházása
2) Tájékoztatás új háziorvos személyéről a Fix-Med Eü. Bt. alkalmazásában
3) A 2132 Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan (vendéglátó egység) bérbeadásáról szóló önkormányzati határozatokkal szembeni törvényességi felhívás
4) Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
5) A Településellátó Szervezet beruházási feladatokon és kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítási kérelme
6) Javaslat a Gödi Termálstrand téli nyitvatartási idejének módosítására
7) A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda 2022/2023-as nevelési évre szóló óvodai munkaterve és az óvodák 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója
8) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
9) Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
10) A Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
11) Beszámoló az önkormányzati rendészeti szerv 2022. I. féléves munkájáról
12) Javaslat a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására
13) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
14) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
15) Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
16) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos beszámolók vonatkozásában
17) 2023. évi költségvetés kötelező és önként vállalt elemeinek meghatározása
18) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
19) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem
20) A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme
21) 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására
22) Döntés művészeti alkotás felajánlásának elfogadásáról
23) Javaslat a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatására
24) Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között
25) Golfpálya természetvédelmi kezelési és intézkedési tervének véglegesítése
26) Javaslat a Göd 05/14 hrsz.-ú kivett út, árok megnevezésű ingatlan értékesítésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlására
27) A Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
28) Adásvételi kérelem a Göd 38 hrsz.-ú természetben Göd, József Attila utca 1. szám alatti ingatlanra (zárt ülés)
29) Javaslat a 2021. évi praxistámogatások elszámolásának és a 2022. évi szerződés tervezetének elfogadására (zárt ülés)
30) „Salkaházi Sára Díj” adományozására javaslattétel (zárt ülés)