Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2021. november 25. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pontok:

1) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztés tartalma: A rendelet mellékletének módosítása szükséges a térfigyelő kamerák számának és helyszíneinek növekedése miatt, valamint egy szabályozási pontatlanság korrigálása szükséges a 7. § tekintetében.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

2) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok
Előterjesztés tartalma: A 2022. évi adómérték-módosítások építményadó és telekadó vonatkozásában. A jelenleg érvényben lévő szabályozás a 2022. évi módosítást egyelőre nem tiltja.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

4) 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

5) Beszámoló a Pest Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett közigazgatási perről
Előterjesztés tartalma: A Pest Megyei Kormányhivatal által a volt alpolgármesterek megbízásának visszavonása ügyében kezdeményezett közigazgatási peres eljárásról szóló tájékoztató.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) A Göd 3867/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálása
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Támogatás biztosítása a Violin Alapítványnak a Gaude Kórus jubileumi koncertjéhez
Előterjesztés tartalma: Támogatás biztosítása a Violin Alapítványnak a Gaude Kórus jubileumi koncertjéhez.
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, PEKJB elnök

8) Javaslat közforgalmú helyi buszjárat menetrendjének módosítására
Előterjesztés tartalma: Az új megnövelt járatszámok (2018) beindítása óta folyamatosan felmerült a járatok kihasználtságának kérdése, monitorozásának igénye. Erre több felmérés készült és szolgáltatói adatközléseket is kaptunk. 2021 év tavaszán ismételten felmerült, hogy a szolgáltatótól kapott utaslétszámok nem fedik a valóságot, ezért 2021.10.16. és 10.20. között utasszámlálást végeztetett az Önkormányzat. A számlálás eredményeként megkapott (a szolgáltató által korábban közölt létszámokkal egyező) adatsorból készült a menetrend-módosítási javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Göd Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetének kiválasztása 2022. évtől
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) Javaslat költségvetési előirányzat átcsoportosítására
Előterjesztés tartalma: A felnőtt szociális étkeztetés soron növelni kell az előirányzatot az igénylők nagy száma és a tavalyi évről áthúzódó számlák miatt.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) Nevelek – csapadékvíz-elvezetés forráscsere
Előterjesztés tartalma: Nevelek – csapadékvíz elvezetés forráscsere, környezetvédelmi alap számláról biztosít forrást.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

12) Kálmán utca forgalomlassító küszöb forráskiegészítés
Előterjesztés tartalma: Kálmán utca forgalomlassító küszöb forráskiegészítés.
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő

13) Fenntartási Alap feltöltéséhez szükséges forrás biztosítása – Kincsem Udvarház
Előterjesztés tartalma: Fenntartási Alap feltöltéséhez szükséges forrás biztosítása – Kincsem Udvarház. Norvég Alap feltöltési kötelezettség, kötelező felhasználás.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

14) Beszámoló őszi növénybeszerzésről
Előterjesztés tartalma: Közterületi faültetések eredménye.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

15) Javaslat a Képviselő-testület 430/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatának módosítására
Előterjesztés tartalma: Az új 24 tantermes általános iskola építési helyszínének telekalakítására vonatkozó határozat Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő módosítása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

16) A Településellátó Szervezet – előirányzatmódosítás engedélyezése
Előterjesztés tartalma: A TESZ a dologi kiadásainak előirányzatának terhére eszközbeszerzést (beruházást) szeretne megvalósítani, ehhez kéri a Képviselő-testület engedélyét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

17) Beszámoló a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásáról
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

18) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Nemeskéri-Kiss Miklós út menti zajvédő fásítás tervezése és a további teendők megtárgyalása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

19) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárásban köztes döntés meghozatalára (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Köztes döntés közbeszerzési eljárásban.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2021. november 18.

Balogh Csaba
polgármester